Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
Pogodbenice na vseh ravneh priznavajo, spodbujajo in podpirajo delo ustreznih nevladnih organizacij in civilne družbe, dejavnih na področju boja proti nasilju nad ženskami, in vzpostavijo učinkovito sodelovanje s temi organizacijami.
KAZALNIKI
 
1. Odstotek predstavnic ženskih nevladnih organizacij, ki aktivno sodelujejo v delovnih skupinah za razvoj ustreznih politik za odpravo vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, glede na število članic/članov v delovnih skupinah iz drugih sektorjev.
Odgovor: V letu 2015 je bila sklicana delovna skupina za pripravo Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2015 - 2020 in novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini, v skupini sta dve predstavnici ženskih nevladnih organizacij. Pripravili sta pripombe na Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009 – 2014 in predloge za pripravo nove Resolucije[1].
1. Odstotek predstavnic ženskih nevladnih organizacij, ki aktivno sodelujejo v delovnih skupinah za razvoj ustreznih politik za odpravo vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, glede na število članic/članov v delovnih skupinah iz drugih sektorjev.
Odgovor: V letu 2015 je bila sklicana delovna skupina za pripravo Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2015 - 2020 in novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini, v skupini sta dve predstavnici ženskih nevladnih organizacij. Pripravili sta pripombe na Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009 – 2014 in predloge za pripravo nove Resolucije[1].
MINUS
2. Odstotek ženskih nevladnih organizacij, neodvisnih ponudnikov storitev za ženske, ki so preživele nasilje in se financirajo iz državnega proračuna, glede na skupno število teh organizacij, na letni ravni.
Odgovor: Od vseh programov na področju v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014, pri čemer gre za programe za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programe za delo s povzročitelji nasilja; je bilo 28 programov namenjenih preprečevanju nasilja (področje 1 glede na mrežo socialnovarstvenih programov po Resoluciji), od tega je bilo 23 (v letih 2012 in 2013 enako število) programov vključenih v večletno sofinanciranje, kar zagotavlja stabilno delovanje programa (C programi). Ostalih pet programov je bilo sofinanciranih za eno leto (B programi). V enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov je vključenih 20 programov. Med vsemi programi za preprečevanje nasilja je bilo 11 programov, ki uporabnikom nudijo ležišča (nastanitveni program). V tem sklopu programov imamo programe materinskih domov (sedem programov), varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov (14 programov). Poleg tega je MDDSZEM sofinanciralo še šest svetovalnic in ostalih programov pomoči v primerih nasilja ter en program telefonskega svetovanja[1].

Od tega je bilo število sofinanciranih ženskih nevladnih organizacij 9. Število njihovih programov je 16, tako znaša odstotek sofinanciranih programov 57,14 %.
2. Odstotek ženskih nevladnih organizacij, neodvisnih ponudnikov storitev za ženske, ki so preživele nasilje in se financirajo iz državnega proračuna, glede na skupno število teh organizacij, na letni ravni.
Odgovor: Od vseh programov na področju v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014, pri čemer gre za programe za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programe za delo s povzročitelji nasilja; je bilo 28 programov namenjenih preprečevanju nasilja (področje 1 glede na mrežo socialnovarstvenih programov po Resoluciji), od tega je bilo 23 (v letih 2012 in 2013 enako število) programov vključenih v večletno sofinanciranje, kar zagotavlja stabilno delovanje programa (C programi). Ostalih pet programov je bilo sofinanciranih za eno leto (B programi). V enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov je vključenih 20 programov. Med vsemi programi za preprečevanje nasilja je bilo 11 programov, ki uporabnikom nudijo ležišča (nastanitveni program). V tem sklopu programov imamo programe materinskih domov (sedem programov), varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov (14 programov). Poleg tega je MDDSZEM sofinanciralo še šest svetovalnic in ostalih programov pomoči v primerih nasilja ter en program telefonskega svetovanja[1].

Od tega je bilo število sofinanciranih ženskih nevladnih organizacij 9. Število njihovih programov je 16, tako znaša odstotek sofinanciranih programov 57,14 %.
MINUS
[1] Zabukovec Kerin, K., Hrovat, D. (2015) Predlogi Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in Društva za nenasilno komunikacijo ob pripravi nove Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon.
[2] Smolej, S., Žiberna, V., Kovač, N. (2015) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva – Poročilo o izvajanju programov v letu 2014, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. Dostopno prek: http://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialno-varstveni-programi, 3. 11. 2014.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.