Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Podpiši!
   Ime in priimek
   E-naslov
   Komentar -
Število komentarjev: 15731   
Pokliči in povej!
Če doživljate nasilje ali če veste za nekoga, ki doživlja nasilje, poiščite pomoč! SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (080 / 11 55) deluje vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00 ure. Na brezplačni telefonski številki smo vam na voljo za telefonski svetovalni, anonimni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami za žrtve nasilja.
na delovnem mestu
Spolno nadlegovanje
na delovnem mestu
Danes obeležujemo 28 let anonimne zaupne svetovalne linije SOS telefon 080 11 55
Potrebna je implementacija Istanbulske konvencije
- sprememba
Zakon o tujcih
- sprememba
Evropska unija je podpisala Istanbulsko konvencijo
Doseganje enakosti spolov v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji
Odkrito o nasilju nad ženskami
Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?
predsednika Državnega zbora dr. Milana Brglez ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami
MEDNARODNI DAN BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
MEDNARODNI DAN BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
dežurstvo na SOS telefonu
Skupno dežurstvo Društva SOS telefon in policije
Številne preventivne aktivnosti ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami
16 DNI AKTIVIZMA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
POMEMBNA PRILOŽNOST ZA ODPRAVO NASILJA NAD ŽENSKAMI
za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
Policije in Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na predvečer mednarodnega dneva proti nasilju nad ženskami
Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)
Izvajanje ukrepov proti nasilju nad ženskami. Od besed k dejanjem!
Izvajanje konvencije Sveta Evrope proti nasilje nad ženskami: podpora in neodvisnost žensk - je čigava odgovornost?
Akcija ozaveščanja o nasilju nad ženskami
Zakon o preprečevanju nasilja v družini sprejet v Državnem zboru
Step Up! Europe – Unite to end violence against women and their children
Mednarodna konferenca Izvajanje ukrepov proti nasilju nad ženskami. Od besed k dejanjem!
Dan nevladnice
Ko ima dan premalo ur
Dan nevladnice
Kako izboljšati poročanje o nasilju v družini in nasilju nad ženskami
Društvo SOS telefon v Skopju
Regionalna konferenca
Društvo SOS telefon v Skopju
Društvo SOS telefon v Zagrebu
Konferenca v Zagrebu
Društvo SOS telefon v Zagrebu
Mirno mesto (The Quiet Place)
Za uzakonitev blokade spletnih strani s posnetki spolnih zlorab otrok
Prispevek o telesnem kaznovanju otrok
Ponudba storitev v Evropi še vedno zaskrbljujoče slaba
O noveli zakona o preprečevanju nasilja v družini in prepovedi telesnega kaznovanja otrok
Za otroke ne naredimo dovolj
Alternativno poročilo
Za otroke ne naredimo dovolj
Vlada sprejela novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini
Stereotipni odzivi na posilstvo travmo poglabljajo
O novem Družinskem zakoniku
Do nasilja nad otroki smo manj strpni, toda pri nasilju srednje poti ni
Oddaja o nasilju v družini
Studio ob 17:00
Oddaja o nasilju v družini
Za nasilje nad otroki nikoli ne smemo iskati opravičil – na nasilje nad otroki moramo opozarjati vsi
Sestanek koordinacije NVO ob spremembi zakona
Podpora in solidarnost s poljskimi aktivistkami
Begunke žrtve nasilja zaradi spola
Poročilo Agencije FRA
Begunke žrtve nasilja zaradi spola
Svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi
Predlogi za spremembo in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPpol)
je ratificirala Istanbulsko konvencijo
Konferenca v Parlamentarni skupščini BIH
Odbor ZN za človekove pravice je Republiki Sloveniji izdal  priporočila
je ratificirala Istanbulsko konvencijo
NASILJE NAD ŽENSKAMI IN NASILJE V DRUŽINI – KAKO USTREZNEJE POROČATI
Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon postala ONA 365
Izobraževalni posvet: NASILJE NAD ŽENSKAMI IN NASILJE V DRUŽINI – KAKO USTREZNEJE POROČATI
Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini
Seja Odbora za človekove pravice
Poslali smo poročilo
Seja Odbora za človekove pravice
Občutek varnosti je izgubljen
Vlada Republike Slovenije je na 69. redni seji, dne 7. 1. 2016 sprejela poročilo odbora o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)
O pomenu prijave intimnopartnerskega nasilja in nasilja v družini
Spregovorimo o nasilju nad starejšimi
Izmenjava s predstavniki Medresorske komisije za človekove pravice
Predavanje o nasilju v medosebnih odnosih in Istanbulski konvenciji v Osrednji knjižnici Celje
Predstavitev Društva SOS telefon in Konvencije proti nasilju nad ženskami študentkam in študentom FVV
INTIMNOPARTNERSKO NASILJE – RAZLIKE PO SPOLU
Delavnice za mlade v Četrtnih mladinskih centrih
3. svetovna konferenca varnih hiš 2015, »Povežite se in bodite aktivni, da bi ukinili nasilje nad ženskami«
17. konferenca WAVE (Women Against Violence Europe) 2015
DELEGACIJE VLADE ČRNE GORE
8. konferenca kazenskega prava in kriminologije
ODBOR KONVENCIJE ZN ZA ODPRAVO DISKRIMINACIJE ŽENSK (CEDAW) izdal priporočila Republiki Sloveniji
Predstavitev Društva SOS telefon ob 25. novembru
Predstavitev na strokovnem posvetu  v Celju Ob mednarodnih dnevih proti nasilju
Ozaveščanje javnosti o nasilju nad ženskami in nasilju v družini
Posvet v okviru nacionalne kampanje Vesna - živeti življenje brez nasilja
Glasilo Mestne občine Ljubljana
proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini
Nasilje nad ženskami in potrebne spremembe zakonodaje
Mednarodna konferenca v Podgorici, Črna gora
O nasilju nad ženskami
Oddaja Dobro jutro
O nasilju nad ženskami
Država je po opozorilih dolžna zaščititi ženske pred nasiljem
ob 25. novembru - Mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami
Okrogla miza Stiske otrok v postopku ločitve
ter za človekove pravice in enake možnosti - O nasilju v družbi, družini in nad posameznikom
Spolne zlorabe otrok ne smejo ostati tabu –  prva obeležitev Evropskega dne za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
Predstavitev novele Kazenskega zakonika (KZ-1C) na DNK
Fighting Femicide  Conference
Regionalna konferenca v Skopju, Makedonija
Mednarodna konferenca v Beogradu
Slovenke v Beogradu
Mednarodna konferenca v Beogradu
Regionalna – follow up konferenca v Sarajevu, Bosna in Hercegovina
Konferenca na visoki ravni v Sarajevu, Bosna in Hercegovina
na globalnem srečanju voditeljev o enakosti spolov in opolnomočenju žensk
Oktobra 2015 začne veljati novi Kazenski zakonik KZ-1C
Poletna šola za mlade feministke iz Evrope, Delavnica o Konvenciji CEDAW in Konvenciji proti nasilju nad ženskami
»Ali si moja ali od nikogar«
Politike in prakse za zmanjševanje in prevencijo femicida
Izjava na TV Slovenija
Oddaja Dobro jutro
Izjava na TV Slovenija
O KOLATERALNIH ŽRTVAH INTIMNOPARTNERSKEGA NASILJA
Maja Plaz: Največ klicev in groženj je po medijsko odmevnih tragedijah
v Državnem zboru RS obravnavala KZ
Seja Odbora za pravosodje
v Državnem zboru RS obravnavala KZ
O DOMINACIJI IN POSESTNIŠTVU IN NE O NEUSLIŠANI LJUBEZNI – Odziv Društva SOS telefon
Izjava za javnost o načinu poročanja medijev glede intimnopartnerskih umorov
Stkimo mavrico – delavnica o nasilju
SENČNO POROČILO NVO ZA ODBOR KONVENCIJE O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK
Gostja: Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon
Predsednik RS bo Društvu SOS telefon podelil priznanje
Predlog vladi za spremembo zakonodaje
Končno skupaj proti nasilju nad žensko
Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika
obravnavana na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru RS
posveta o predlogih za spremembo zakonodaje
ob 7. aprilu, Svetovnem dnevu zdravja
NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA NASILJA V DRUŽINI
Dokumentarni film
JE RATIFICIRALA ISTANBULSKO KONVENCIJO
Objave
Mediji 2014
Objave
Nasilje nad ženskami
Vseevropska raziskava
Nasilje nad ženskami
K PREDLOGU ZAKONA O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI
Poziv vladi k ustreznejši ureditvi brezplačne pravne pomoči
Nasilje nad šibkejšimi
Oddaja Svetovalni servis
Nasilje nad šibkejšimi
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope
Odziv okolja na družinsko nasilje
Vsaka tretja ženska doživlja nasilje
Dan boja proti nasilju nad ženskami
RA oddaja Studio ob 17.00
Dan boja proti nasilju nad ženskami
Oddaja Dobro jutro
Izjava za javnost ob 25. novembru - mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami
V OKVIRU MEDNARODNIH AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
Oddaja Vroči mikrofon
Radio VAL 202
Oddaja Vroči mikrofon
16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25. 11. – 10. 12. 2014
O POLOŽAJU IN ZAŠČITI ŽENSK, KI DOŽIVLJAJO NASILJE - LOKALNA RAVEN
ZA SPREMLJANJE UPORABE DOLOČB KONVENCIJE SVETA EVROPE
USKLAJENOSTI
ANALIZA
USKLAJENOSTI
V OKVIRU MEDNARODNIH AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
„ISTANBULSKA KONVENCIJA – POMEMBEN MEJNIK V ZGODOVINI GIBANJA ZA PRAVICE ŽENSK“
na mednarodno konferenco „Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice žensk“
IZBOLJŠAJTE ZNANJE ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
Istanbulska konvencija bo stopila v veljavo 1. avgusta 2014
NVO Ministrstvu za pravosodje o 135. členu Kazenskega zakonika
Prošnja za zagotavljanje pravic žensk žrtev nasilja
je ratificirala Istanbulsko konvencijo
je ratificirala Istanbulsko konvencijo
koalicije nevladnih organizacij Odboru za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Sloveniji
Senčno poročilo
Izjava za javnost
Senčno poročilo
Zbiranje podatkov v administrativnih zbirkah podatkov o nasilju nad ženskami zaradi spola
Istanbulska konvencija bo 1. avgusta 2014 stopila v veljavo
Predsednica vlade RS
Alenka Bratušek
Predsednica vlade RS
Hrvaška-Slovenija-Avstrija
Regionalno sodelovanje
Hrvaška-Slovenija-Avstrija
Sodnik obrazloži povzročitelju nasilja kako ravnati v prihodnje
Oddaja na nacionalni televiziji
Dobra ura z Bernardo
Oddaja na nacionalni televiziji
Opolnomočenje brezdomnih žensk za zaščito pred nasiljem na ulici
Nasilje nad ženskami v družini in ratifikacija Istanbulske konvencije
Nasilje v družini – vloga zakonodaje in družbena odgovornost
Nasilje nad ženskami
Vseevropska raziskava
Nasilje nad ženskami
Prispevek Špele Veselič z Društva SOS telefon na konferenci Enakost spolov se obrestuje!
Enakost spolov se obrestuje!
KONFERENCA MDDSZ
Enakost spolov se obrestuje!
Barometer Evropskega ženskega lobija o posilstvu v Evropski uniji v letu 2013 – temeljni poudarki
Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija - za Društvo SOS telefon PODPISEM
Oddaja na nacionalni televiziji
Dobra ura z Akijem
Oddaja na nacionalni televiziji
Objavljanje člankov o nasilju nad ženskami
Oddaja na RA Slovenija 1: NENEHNO PADANJE PO STOPNICAH
Oddaja na RA Slovenija 1
Druga jutranja kronika
Oddaja na RA Slovenija 1
Slovenija se obotavlja v boju proti nasilju nad ženskami
Oddaja na RA Slovenija 1
Studio ob 17-ih
Oddaja na RA Slovenija 1
Vabljeni na okroglo mizo Ženskega lobija Slovenije
Nižji dom francoskega parlamenta je sprejel zakon, ki predvideva denarno kazen za uporabnike prostitucije
Radijska oddaja na Radiu Val 202: Nasilje nad ženskami je treba ustaviti ter Istanbulska konvencija
Oddaja na nacionalni televiziji
Nasilje nad ženskami in duševno zdravje v času ekonomske krize
Na osrednji dogodek v okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami
16 dni akcij proti nasilju nad ženskami
Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
Dnevna informativna poročila na televiziji
Oddaja na RA Slovenija 1
Med štirimi stenami
Oddaja na RA Slovenija 1
Oddaja na nacionalni televiziji
Dobro jutro Slovenija
Oddaja na nacionalni televiziji
Oddaja na RA Slovenija 1
Druga jutranja kronika
Oddaja na RA Slovenija 1
Vabljeni
NOVINARSKA KONFERENCA
Vabljeni
Mestni muzej Ljubljana
Novinarska konferenca
Mestni muzej Ljubljana
Izjava za javnost - Suzi Kvas
NOVINARSKA KONFERENCA
Izjava za javnost - Suzi Kvas
Izjava za javnost - Katarina Bervar Sternad
Izjava za javnost - Katja Zabukovec Kerin
Izjava za javnost - Špela Veselič
NOVINARSKA KONFERENCA
Izjava za javnost - Špela Veselič
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.