Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se nasilje nad ženskami zaradi spola lahko prizna kot oblika pregona v pomenu drugega odstavka točke A 1. člena Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 in kot oblika resne škode, ki omogoča dopolnilno/pomožno zaščito.

2. Pogodbenice zagotovijo, da se vsaka okoliščina navedene konvencije razlaga z vidika spola in da kadar bi do pregona prišlo zaradi ene ali več teh okoliščin, prosilcu prizna status begunca v skladu z ustreznimi veljavnimi instrumenti.

3. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da se za prosilce za azil oblikujejo sprejemni postopki, podporne storitve, smernice in azilni postopki, vključno z določitvijo statusa begunca in prošnjo za mednarodno zaščito, ki upoštevajo vidik spola.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da je nasilje nad ženskami zaradi spola lahko priznano kot oblika preganjanja, v skladu s 1. členom, A2, Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 in kot oblika resne grožnje zahteva komplementarno ali subsidiarno zaščito, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da je nasilje nad ženskami zaradi spola lahko priznano kot oblika preganjanja, v skladu s 1. členom, A2, Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 in kot oblika resne grožnje zahteva komplementarno ali subsidiarno zaščito, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja razlago razlik med spoloma, v skladu s Konvencijo, in se odobri prosilcem za azil status begunca, v primerih, ko se ugotovi, da je strah pred preganjanjem na podlagi ene ali več teh razlogov, skladno z ustreznimi instrumenti, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
2. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja razlago razlik med spoloma, v skladu s Konvencijo, in se odobri prosilcem za azil status begunca, v primerih, ko se ugotovi, da je strah pred preganjanjem na podlagi ene ali več teh razlogov, skladno z ustreznimi instrumenti, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
3. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja razvijanje postopkov za sprejem in podpornih storitev občutljivih glede na spol za prosilke/prosilce za azil, kot tudi razvijanje smernic občutljivih glede na spol in postopkov za azil, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
3. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja razvijanje postopkov za sprejem in podpornih storitev občutljivih glede na spol za prosilke/prosilce za azil, kot tudi razvijanje smernic občutljivih glede na spol in postopkov za azil, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
4. Število smernic in postopkov za azil na podlagi spolne pripadnosti, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Odgovor:
4. Število smernic in postopkov za azil na podlagi spolne pripadnosti, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Odgovor:
MINUS
5. Število ponudnikov podpornih storitev za prosilke/prosilce za azil, ki so razvrščeni glede na: a) regijo/mesto in b) vrsto izvajalca storitev (javni, zasebni, civilni sektor).
Odgovor:
5. Število ponudnikov podpornih storitev za prosilke/prosilce za azil, ki so razvrščeni glede na: a) regijo/mesto in b) vrsto izvajalca storitev (javni, zasebni, civilni sektor).
Odgovor:
MINUS
6. Odstotek žensk, ki so dobile odobreno prošnjo za azil, ki temelji na dejstvu, da so žrtve nasilja glede na spol, glede na število žensk, ki so zaprosile za azil, na letni ravni.
Odgovor:
6. Odstotek žensk, ki so dobile odobreno prošnjo za azil, ki temelji na dejstvu, da so žrtve nasilja glede na spol, glede na število žensk, ki so zaprosile za azil, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.