Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov, vključno z mediacijo in konciliacijo, v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev ustreznega upoštevanja sposobnosti storilca, da prevzame finančne obveznosti do žrtve, če mu je naloženo plačilo globe.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se prepovedujejo obvezno alternativno reševanje sporov, vključno z mediacijo in spravo, glede na vse oblike nasilja, v ustrezne zakone/podzakonske akte /strategije in politike.
Odgovor:
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se prepovedujejo obvezno alternativno reševanje sporov, vključno z mediacijo in spravo, glede na vse oblike nasilja, v ustrezne zakone/podzakonske akte /strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
2. Odstotek alternativno rešenih kazenskih/prekrškovnih postopkov glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, in glede na vrsto alternativnega reševanja, v primerjavi s skupnim številom prijav za tovrstna dejanja, na letni ravni.
Odgovor:
2. Odstotek alternativno rešenih kazenskih/prekrškovnih postopkov glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, in glede na vrsto alternativnega reševanja, v primerjavi s skupnim številom prijav za tovrstna dejanja, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
3. Odstotek izrečenih alternativnih sankcij, ki so razvrščene po vseh oblikah nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, glede na vrsto alternativnih sankcij in glede na skupno število kazni za tovrstna dejanja, na letni ravni.
Odgovor:
3. Odstotek izrečenih alternativnih sankcij, ki so razvrščene po vseh oblikah nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, glede na vrsto alternativnih sankcij in glede na skupno število kazni za tovrstna dejanja, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
4. Odstotek izvedenih postopkov sprave/mediacije v civilnih sodnih postopkih zaradi kaznivih dejanj, ki jih zajema ta Konvencija, razvrščenih po vseh oblikah nasilja, ki jih zajema ta Konvencija in glede na institucijo, kjer je bila izvedena sprava ali mediacija, na letni ravni.
Odgovor:
4. Odstotek izvedenih postopkov sprave/mediacije v civilnih sodnih postopkih zaradi kaznivih dejanj, ki jih zajema ta Konvencija, razvrščenih po vseh oblikah nasilja, ki jih zajema ta Konvencija in glede na institucijo, kjer je bila izvedena sprava ali mediacija, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
5. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se odreja, da se upošteva – v kolikor je določena globa, materialni položaj žrtve, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
5. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se odreja, da se upošteva – v kolikor je določena globa, materialni položaj žrtve, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
6. Odstotek izrečenih denarnih glob, razvrščenih glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, v razmerju do skupnega števila sankcij za ta kazniva dejanja, na letni ravni.
Odgovor:
6. Odstotek izrečenih denarnih glob, razvrščenih glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, v razmerju do skupnega števila sankcij za ta kazniva dejanja, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.