Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
33. člen - Psihično nasilje
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
33. člen - Psihično nasilje
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
33. člen - Psihično nasilje
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naklepno dejanje, ki s silo ali grožnjo resno prizadene psihično celovitost osebe, opredeli kot kaznivo.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja kaznovanje za kazniva dejanja psihičnega nasilja v skladu z definicijo iz Konvencije, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor: Po mnenju dr. Filipčič so kazniva dejanja povezana s tem členom zajeta v naslednjih inkriminacijah Kazenskega zakonika1:
-          v kazenskem dejanju Nasilništvo po 296. členu so zajete različne oblike spravljanja drugega v podrejen položaj, kar predstavlja psihično nasilje. Po stališču Ustavnega sodišča (odločba IIps 194/20092) je to kolektivno kaznivo dejanje, za izvršitev katerega torej ne zadošča le enkratno ravnanje.
-          v kazenskem dejanju Grožnja po 135. členu so zajete grožnje drugi osebi z namenom ustrahovanja ali vznemirjenja, brez namena spravljati to osebo v podrejen položaj. Za razliko od 296. in 191. členu Kazenskega zakonika za dokončanje tega kaznivega dejanja zadošča že eno ravnanje. To pomeni, da glede na 181. točko Obrazložitvenega poročila3 je psihično nasilje, izvršeno z grožnjo, inkriminirano še strožje, kot to zahteva Konvencija.

V letu 2015 je bila sprejeta novela kaznivega dejanja Grožnje (135. člen KZ-1). Po noveli se kaznivo dejanje ponovno začne preganjati na predlog.

V 135. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi4:
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja kaznovanje za kazniva dejanja psihičnega nasilja v skladu z definicijo iz Konvencije, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor: Po mnenju dr. Filipčič so kazniva dejanja povezana s tem členom zajeta v naslednjih inkriminacijah Kazenskega zakonika1:
-          v kazenskem dejanju Nasilništvo po 296. členu so zajete različne oblike spravljanja drugega v podrejen položaj, kar predstavlja psihično nasilje. Po stališču Ustavnega sodišča (odločba IIps 194/20092) je to kolektivno kaznivo dejanje, za izvršitev katerega torej ne zadošča le enkratno ravnanje.
-          v kazenskem dejanju Grožnja po 135. členu so zajete grožnje drugi osebi z namenom ustrahovanja ali vznemirjenja, brez namena spravljati to osebo v podrejen položaj. Za razliko od 296. in 191. členu Kazenskega zakonika za dokončanje tega kaznivega dejanja zadošča že eno ravnanje. To pomeni, da glede na 181. točko Obrazložitvenega poročila3 je psihično nasilje, izvršeno z grožnjo, inkriminirano še strožje, kot to zahteva Konvencija.

V letu 2015 je bila sprejeta novela kaznivega dejanja Grožnje (135. člen KZ-1). Po noveli se kaznivo dejanje ponovno začne preganjati na predlog.

V 135. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi4:
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.
MINUS
2. Število sporočanj (prijav) psihičnega nasilja nad ženskami, podanih policiji in drugim institucijam/službam (socialne službe, uradu državnega tožilca, zdravstvenim ustanovam, ustrezne nevladne organizacije), razvrščenih po spolu povzročitelja in sorodstvenem razmerju, na letni ravni.
Odgovor: Na voljo so podatki žrtve in povzročitelja ločeni po spolu. Podatke se da pridobiti na osebno prošnjo na Policiji. Iz podatkov ni razvidno, ali je šlo za kaznivo dejanje kot ga opredeljuje Konvencija.
 
Kaznivo dejanje grožnja se je od leta 2012 preganjala na zasebno tožbo, število prijav se je zato drastično zmanjšalo.
 
Po podatkih policije je bilo leta 2013 obravnavanih je bilo 445 (v letu 2012 pa 1.835) ali za 75,7 % manj kaznivih dejanj groženj. Zaradi preoblikovanja kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v novo kaznivo dejanje grožnje (maja 2012), za katero se storilec samo v določenem delu preganja na zasebno tožbo, je policija že 2012 obravnavala manj kaznivih dejanj groženj, upadanje pa se je leta 2013 samo še nadaljevalo. Pred spremembo se je pregon začel na predlog za pregon po uradni dolžnosti4. V letu 2014 je bilo po podatkih policije prijavljenih 449 kaznivih dejanj grožnje5.
2. Število sporočanj (prijav) psihičnega nasilja nad ženskami, podanih policiji in drugim institucijam/službam (socialne službe, uradu državnega tožilca, zdravstvenim ustanovam, ustrezne nevladne organizacije), razvrščenih po spolu povzročitelja in sorodstvenem razmerju, na letni ravni.
Odgovor: Na voljo so podatki žrtve in povzročitelja ločeni po spolu. Podatke se da pridobiti na osebno prošnjo na Policiji. Iz podatkov ni razvidno, ali je šlo za kaznivo dejanje kot ga opredeljuje Konvencija.
 
Kaznivo dejanje grožnja se je od leta 2012 preganjala na zasebno tožbo, število prijav se je zato drastično zmanjšalo.
 
Po podatkih policije je bilo leta 2013 obravnavanih je bilo 445 (v letu 2012 pa 1.835) ali za 75,7 % manj kaznivih dejanj groženj. Zaradi preoblikovanja kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v novo kaznivo dejanje grožnje (maja 2012), za katero se storilec samo v določenem delu preganja na zasebno tožbo, je policija že 2012 obravnavala manj kaznivih dejanj groženj, upadanje pa se je leta 2013 samo še nadaljevalo. Pred spremembo se je pregon začel na predlog za pregon po uradni dolžnosti4. V letu 2014 je bilo po podatkih policije prijavljenih 449 kaznivih dejanj grožnje5.
MINUS
3. Odstotek poročanj – prijav psihičnega nasilja nad ženskami, ki jih prejme urad državnega tožilca glede na skupno število teh sporočanj (prijav) ustreznim službam, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
3. Odstotek poročanj – prijav psihičnega nasilja nad ženskami, ki jih prejme urad državnega tožilca glede na skupno število teh sporočanj (prijav) ustreznim službam, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
MINUS
4. Odstotek začetih kazenskih/prekrškovnih postopkov zaradi psihičnega nasilja nad ženskami glede na skupno število teh poročanj – prijav, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
4. Odstotek začetih kazenskih/prekrškovnih postopkov zaradi psihičnega nasilja nad ženskami glede na skupno število teh poročanj – prijav, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
MINUS
5. Odstotek pravnomočnih/končnih sodb sodišč zaradi psihičnega nasilja nad ženskami glede na skupno število teh sporočanj (prijav), na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
5. Odstotek pravnomočnih/končnih sodb sodišč zaradi psihičnega nasilja nad ženskami glede na skupno število teh sporočanj (prijav), na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
MINUS
6. Odstotek izrečenih zapornih kazni zaradi psihičnega nasilja nad ženskami, glede na skupno število teh1 poročanj – prijav (ali zaključenih sodnih postopkov), na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
6. Odstotek izrečenih zapornih kazni zaradi psihičnega nasilja nad ženskami, glede na skupno število teh1 poročanj – prijav (ali zaključenih sodnih postopkov), na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
MINUS
7. Odstotek kazenskih in/ali prekrškovnih poročanj – prijav/obtožnic, podanih s strani policije ali državnega tožilstva o ženskah in moških, ki so povzročitelji/ce nasilja v družini, v primerjavi s skupnim številom sporočanj (prijav)/obtožnic, podanih za nasilje v družini, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
7. Odstotek kazenskih in/ali prekrškovnih poročanj – prijav/obtožnic, podanih s strani policije ali državnega tožilstva o ženskah in moških, ki so povzročitelji/ce nasilja v družini, v primerjavi s skupnim številom sporočanj (prijav)/obtožnic, podanih za nasilje v družini, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
MINUS
[1] Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15.
[2] Odločba Vrhovnega sodišča IIps 194/2009, Dostopno preko: http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/2010040815245931/, 25. 6. 2014.
[3] Obrazložitveno poročilo h konvenciji - Explanatory report. Dostopno preko: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm, 22. 6. 2014.
[4] Poročilo o delu policije za 2013, Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. Dostopno preko: http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2013.pdf, 20. 6. 2014.
[5] Poročilo o delu policije za 2014, Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. Dostopno preko: http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2014.pdf, 26. 11. 2015.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.