Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev zadostnega števila ustreznih lahko dostopnih kriznih napotitvenih centrov za žrtve posilstva ali spolnega nasilja za zagotovitev izvajanja medicinskih in forenzičnih preiskav, pomoč pri travmi in svetovanje žrtvam.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja usklajenosti politik in standardov izvajalcev del specializiranih podpornih storitev žrtvam nasilja, s standardi, določenimi v Konvenciji.
Odgovor: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 določa mrežo programov[1], v katero so vključeni tudi programi svetovalnice, kamor spadajo programi svetovalnice za žrtve nasilje, kjer pa dobijo pomoč tudi žrtve spolnega nasilja. Storitev, ki bi bile namenjene samo žrtvam spolnega nasilja je malo.

V Sloveniji ne obstaja krizni center, ki bi obenem nudil medicinske in forenzične preiskave, pomoč in svetovanje žrtvam. Na voljo so programi nevladnih organizacij, ki se osredotočajo na žrtve spolnega nasilja na področju svetovanja. Žrtve spolnega nasilja, ki potrebujejo umik se nastani v že obstoječe varne namestitve – zatočišča za žrtve nasilja[2].
1. Stopnja usklajenosti politik in standardov izvajalcev del specializiranih podpornih storitev žrtvam nasilja, s standardi, določenimi v Konvenciji.
Odgovor: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 določa mrežo programov[1], v katero so vključeni tudi programi svetovalnice, kamor spadajo programi svetovalnice za žrtve nasilje, kjer pa dobijo pomoč tudi žrtve spolnega nasilja. Storitev, ki bi bile namenjene samo žrtvam spolnega nasilja je malo.

V Sloveniji ne obstaja krizni center, ki bi obenem nudil medicinske in forenzične preiskave, pomoč in svetovanje žrtvam. Na voljo so programi nevladnih organizacij, ki se osredotočajo na žrtve spolnega nasilja na področju svetovanja. Žrtve spolnega nasilja, ki potrebujejo umik se nastani v že obstoječe varne namestitve – zatočišča za žrtve nasilja[2].
MINUS
2. Število in regionalna razporejenost kriznih centrov za primere posilstev ali centrov za žrtve spolnega nasilja (število centrov glede na število prebivalstva3).
Odgovor: Podatki niso na voljo, saj v Sloveniji ne obstaja krizni center za primere posilstev ali centri za žrtve spolnega nasilja, kot je opredeljen v Konvenciji. Storitve svetovalnice za žrtve nasilja so v različnih regijah Slovenije, kljub temu pa je največja koncentracija storitev v centralni regiji. Varne hiše, kamor so sprejete žrtve posilstev ali spolnega nasilja, kot tudi drugih vrst nasilja, so razporejene po celi državi.

Svetovalnice za žrtve spolnega nasilja izvajajo Društvo za nenasilno komunikacijo (Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja) in Združenje proti spolnemu zlorabljanju.
 
V Sloveniji je 6 svetovalnic za žrtve nasilja, kjer ženske žrtve nasilja dobijo psihosocialno pomoč za vse oblike nasilja v medosebnih odnosih. Pet centrov vodijo nevladne organizacije: Zavod Emma, Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo,  Združenje proti spolnemu zlorabljanju Društvo SOS telefon. Ena svetovalnica spada pod Center za socialno delo Maribor: Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor. Svetovalnice so brezplačne za žrtve nasilja.
2. Število in regionalna razporejenost kriznih centrov za primere posilstev ali centrov za žrtve spolnega nasilja (število centrov glede na število prebivalstva3).
Odgovor: Podatki niso na voljo, saj v Sloveniji ne obstaja krizni center za primere posilstev ali centri za žrtve spolnega nasilja, kot je opredeljen v Konvenciji. Storitve svetovalnice za žrtve nasilja so v različnih regijah Slovenije, kljub temu pa je največja koncentracija storitev v centralni regiji. Varne hiše, kamor so sprejete žrtve posilstev ali spolnega nasilja, kot tudi drugih vrst nasilja, so razporejene po celi državi.

Svetovalnice za žrtve spolnega nasilja izvajajo Društvo za nenasilno komunikacijo (Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja) in Združenje proti spolnemu zlorabljanju.
 
V Sloveniji je 6 svetovalnic za žrtve nasilja, kjer ženske žrtve nasilja dobijo psihosocialno pomoč za vse oblike nasilja v medosebnih odnosih. Pet centrov vodijo nevladne organizacije: Zavod Emma, Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo,  Združenje proti spolnemu zlorabljanju Društvo SOS telefon. Ena svetovalnica spada pod Center za socialno delo Maribor: Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor. Svetovalnice so brezplačne za žrtve nasilja.
MINUS
3. Število žrtev posilstva ali spolnega nasilja, ki jim je nudena specializirana storitev v kriznem centru ali centru za žrtve spolnega nasilja, glede na skupno število prijavljenih primerov takega nasilja, regionalno porazdeljeno, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso na voljo, saj v Sloveniji ne obstaja krizni center za primere posilstev ali centri za žrtve spolnega nasilja, kot je opredeljen v Konvenciji. 
3. Število žrtev posilstva ali spolnega nasilja, ki jim je nudena specializirana storitev v kriznem centru ali centru za žrtve spolnega nasilja, glede na skupno število prijavljenih primerov takega nasilja, regionalno porazdeljeno, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso na voljo, saj v Sloveniji ne obstaja krizni center za primere posilstev ali centri za žrtve spolnega nasilja, kot je opredeljen v Konvenciji. 
MINUS
4. Odstotek sredstev iz državnega in lokalnega proračuna na letni ravni namenjenega nemotenemu delovanju kriznih centrov za primere posilstev ali centrov za žrtve spolnega nasilja.
Odgovor: Podatki niso na voljo, saj v Sloveniji ne obstaja krizni center za primere posilstev ali centri za žrtve spolnega nasilja, kot je opredeljen v Konvenciji.
4. Odstotek sredstev iz državnega in lokalnega proračuna na letni ravni namenjenega nemotenemu delovanju kriznih centrov za primere posilstev ali centrov za žrtve spolnega nasilja.
Odgovor: Podatki niso na voljo, saj v Sloveniji ne obstaja krizni center za primere posilstev ali centri za žrtve spolnega nasilja, kot je opredeljen v Konvenciji.
MINUS
[1] Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Ur. l. RS, št. 39/13.
[2] Veselič, Š., Matko, K. (2014) Analiza usklajenosti nacionalnih standardov, zakonodaje in javnih politik s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. Ljubljana: Društvo SOS telefon za ženska in otroke – žrtve nasilja.
[3] Priporoča se en center na 200.000 prebivalcev in geografsko porazdeljeno tako, da je dostopnost za žrtve s podeželja in iz mesta enaka (EG–TFV (2008) 6), (odst. 142).
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.