Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
24. člen - Telefonske številke za pomoč
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
24. člen - Telefonske številke za pomoč
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
24. člen - Telefonske številke za pomoč
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev brezplačnih 24-urnih (24/7) telefonskih številk za celotno območje države za zagotovitev zaupnega in anonimnega svetovanja klicateljem v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja usklajenosti politik in standardov izvajalcev del specializiranih podpornih storitev, namenjenih žrtvam nasilja, s standardi, določenimi v Konvenciji.
Odgovor: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020[1] predvideva telefon za svetovanje (programi telefonskega svetovanja).
1. Stopnja usklajenosti politik in standardov izvajalcev del specializiranih podpornih storitev, namenjenih žrtvam nasilja, s standardi, določenimi v Konvenciji.
Odgovor: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020[1] predvideva telefon za svetovanje (programi telefonskega svetovanja).
MINUS
2. Število (24/7) SOS telefonskih linij na državni/regionalni/lokalni ravni1, ki zagotavljajo ali nudijo zaupno in anonimno svetovanje žrtvam vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, in število uporabnic/uporabnikov teh storitev, na letni ravni.
Odgovor: V Sloveniji od leta 1989 obstaja program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. SOS telefon deluje 10 ur na dan med delovniki in 4 ure med vikendi in prazniki.
Brezplačna svetovalna telefonska linija SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – 080 11 55: SOS telefon deluje ob delavnikih od 12.00 do 22.00 (10 ur); ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.00 do 22.00 (4 ure) - svetovalke na SOS telefonu so uporabnicam in uporabnikom na voljo 58 ur na teden. SOS telefon zaradi finančnih in posledično kadrovskih pogojev ne deluje 24 ur na dan.

Program SOS telefon deluje na področju socialnega varstva. Namenjen je reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav, z izvajanjem različnih oblik psihosocialne pomoči, predvsem za ženske in otroke - žrtve nasilja v družini, partnerskih in drugih sorodstvenih zvezah[2].
 
Iz letnega poročila Društva SOS telefon izhaja, da je bilo skupno število svetovalnih storitev v letu 2014: 3502, od tega:
- skupno število telefonskih svetovanj: 2524, od tega:
- število svetovalnih klicev na SOS telefon: 1728,
- število informativno-svetovalnih klicev v pisarno: 752,
- število klicev na telefon za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu: 44,
- skupno število svetovanj po pošti in elektronski pošti: 87, od tega:
- število svetovanj po klasični in splošni elektronski pošti za vse vrste nasilja: 58,
- število svetovanj po elektronski pošti za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu: 29,
- skupno število obravnav posameznih primerov: 891, od tega:
- število prijav: 90;
- število klicev: 555;
- število dopisov: 43;
- število e-pošte: 99;
- število udeležb na medinstitucionalnih timih: 15;
- število pričanj na sodišču: 2;
- število osebnih svetovanj: 68;
- število izvedenih zagovorništev: 20.
 
Navedeno je skupno število vseh svetovalnih storitev: opravljenih telefonskih svetovalnih pogovorov, pisnih svetovanj in posebej obravnavanih posredovanih primerov v letu 2014. Zaradi narave dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa na kurativni in na preventivni ravni ter posledične anonimnosti uporabnic in uporabnikov programa, se število v program vključenih uporabnic in uporabnikov, temveč le število opravljenih storitev ne more navesti.

Zaradi specifičnih značilnosti problematike, ki jo obravnavajo, v okviru svetovalnih dejavnosti programa uporabnicam in uporabnikom zagotavljajo anonimnost, zato od njih ne zahtevajo predstavljanja z imenom in priimkom, oziroma ne preverjajo njihove identitete. Izkušnje so pokazale, da je ravno možnost anonimnosti tista, zaradi katere se mnoge uporabnice in uporabniki odločijo poiskati pomoč v programu, kjer se jim ni treba izpostaviti. Nekaj uporabnic in uporabnikov programa se predstavi z imenom in priimkom, večina se jih predstavi z imenom, drugi pa ostanejo anonimni. Nekatere uporabnice in uporabniki, ki poiščejo pomoč več kot enkrat, spreminjajo ime, s katerim se predstavljajo, oziroma se kdaj predstavijo, kdaj pa ostanejo anonimni[2].
2. Število (24/7) SOS telefonskih linij na državni/regionalni/lokalni ravni1, ki zagotavljajo ali nudijo zaupno in anonimno svetovanje žrtvam vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, in število uporabnic/uporabnikov teh storitev, na letni ravni.
Odgovor: V Sloveniji od leta 1989 obstaja program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. SOS telefon deluje 10 ur na dan med delovniki in 4 ure med vikendi in prazniki.
Brezplačna svetovalna telefonska linija SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – 080 11 55: SOS telefon deluje ob delavnikih od 12.00 do 22.00 (10 ur); ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.00 do 22.00 (4 ure) - svetovalke na SOS telefonu so uporabnicam in uporabnikom na voljo 58 ur na teden. SOS telefon zaradi finančnih in posledično kadrovskih pogojev ne deluje 24 ur na dan.

Program SOS telefon deluje na področju socialnega varstva. Namenjen je reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav, z izvajanjem različnih oblik psihosocialne pomoči, predvsem za ženske in otroke - žrtve nasilja v družini, partnerskih in drugih sorodstvenih zvezah[2].
 
Iz letnega poročila Društva SOS telefon izhaja, da je bilo skupno število svetovalnih storitev v letu 2014: 3502, od tega:
- skupno število telefonskih svetovanj: 2524, od tega:
- število svetovalnih klicev na SOS telefon: 1728,
- število informativno-svetovalnih klicev v pisarno: 752,
- število klicev na telefon za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu: 44,
- skupno število svetovanj po pošti in elektronski pošti: 87, od tega:
- število svetovanj po klasični in splošni elektronski pošti za vse vrste nasilja: 58,
- število svetovanj po elektronski pošti za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu: 29,
- skupno število obravnav posameznih primerov: 891, od tega:
- število prijav: 90;
- število klicev: 555;
- število dopisov: 43;
- število e-pošte: 99;
- število udeležb na medinstitucionalnih timih: 15;
- število pričanj na sodišču: 2;
- število osebnih svetovanj: 68;
- število izvedenih zagovorništev: 20.
 
Navedeno je skupno število vseh svetovalnih storitev: opravljenih telefonskih svetovalnih pogovorov, pisnih svetovanj in posebej obravnavanih posredovanih primerov v letu 2014. Zaradi narave dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa na kurativni in na preventivni ravni ter posledične anonimnosti uporabnic in uporabnikov programa, se število v program vključenih uporabnic in uporabnikov, temveč le število opravljenih storitev ne more navesti.

Zaradi specifičnih značilnosti problematike, ki jo obravnavajo, v okviru svetovalnih dejavnosti programa uporabnicam in uporabnikom zagotavljajo anonimnost, zato od njih ne zahtevajo predstavljanja z imenom in priimkom, oziroma ne preverjajo njihove identitete. Izkušnje so pokazale, da je ravno možnost anonimnosti tista, zaradi katere se mnoge uporabnice in uporabniki odločijo poiskati pomoč v programu, kjer se jim ni treba izpostaviti. Nekaj uporabnic in uporabnikov programa se predstavi z imenom in priimkom, večina se jih predstavi z imenom, drugi pa ostanejo anonimni. Nekatere uporabnice in uporabniki, ki poiščejo pomoč več kot enkrat, spreminjajo ime, s katerim se predstavljajo, oziroma se kdaj predstavijo, kdaj pa ostanejo anonimni[2].
MINUS
3. Odstotek klicev na SOS telefonske linije, razvrščenih glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, na letni ravni.
Odgovor: Klici se ne beležijo po obliki nasilja.
3. Odstotek klicev na SOS telefonske linije, razvrščenih glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, na letni ravni.
Odgovor: Klici se ne beležijo po obliki nasilja.
MINUS
4. Odstotek sredstev iz proračuna, ki je namenjen delovanju (24/7) SOS telefonskih linij, ki zagotavljajo ali nudijo uporabnikom brezplačno svetovanje v zvezi z vsemi oblikami nasilja, glede na celoten proračun, namenjen za storitve na tem področju, na letni ravni.
Odgovor: V letu 2014 je bilo za socialnovarstvene programe na področju preprečevanja nasilja in obravnave nasilja namenjenih sredstev v 2.228.732,50 EUR[3]. Iz Poročila o izvajanju programov socialnega varstva v letu 2014[4] izhaja, da je bilo programu telefonskega svetovanja SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja namenjenih 33.436,6 EUR sredstev, kar predstavlja 1,5 % vseh sredstev namenjenih za izvajanje programov socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja.
4. Odstotek sredstev iz proračuna, ki je namenjen delovanju (24/7) SOS telefonskih linij, ki zagotavljajo ali nudijo uporabnikom brezplačno svetovanje v zvezi z vsemi oblikami nasilja, glede na celoten proračun, namenjen za storitve na tem področju, na letni ravni.
Odgovor: V letu 2014 je bilo za socialnovarstvene programe na področju preprečevanja nasilja in obravnave nasilja namenjenih sredstev v 2.228.732,50 EUR[3]. Iz Poročila o izvajanju programov socialnega varstva v letu 2014[4] izhaja, da je bilo programu telefonskega svetovanja SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja namenjenih 33.436,6 EUR sredstev, kar predstavlja 1,5 % vseh sredstev namenjenih za izvajanje programov socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja.
MINUS
[1] Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Ur. l. RS, št. 39/13.
[2] Letno poročilo Društva SOS telefon 2014 (2015) Ljubljana: Društvo SOS telefon.
[3] Ferlan Istinič, M. (2015) Dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Posredovanje podatkov povezanih s preprečevanjem nasilja, z dne 2. 10. 2015.
[4] Smolej Jež, S., Kovač, N., Žiberna, V. (2015) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, Poročilo o izvajanju programov v letu 2014, Končno poročilo, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve. Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Koncno_porocilo_za_leto_2015.pdf, 31. 8. 2015.

Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.