Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
19. člen - Informacije
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
19. člen - Informacije
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
19. člen - Informacije
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih ukrepih v jeziku, ki ga razumejo.
KAZALNIKI
 
1. Število zakonodajnih in institucionalnih mehanizmov o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih ukrepih ki zagotavljajo ustrezno in pravočasno informiranje žrtev vseh oblik nasilja, zajetih v tej Konvenciji.
Odgovor: V praksi nevladne organizacije ugotavljamo, da ni ustreznega in pravočasnega informiranja žrtev vseh oblik, kot jih predvideva Konvencija oz. kot je zapisano v Obrazložitvenem poročilu h Konvenciji.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije[1] nalaga policiji dolžnost takojšnje obvestitve pristojnega CSD o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja, v skladu s Pravilnikom o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini[2] pa mora policija obvestiti CSD tudi o vseh drugih primerih zaznanega nasilja v družini. Namen obvestila je, da CSD žrtvi ponudi pomoč v okviru njenih pristojnosti in koordinacijo pomoči drugih organov in organizacij.

V Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014[3] je v točki 1.2.3. je določeno kot ključna vloga informiranje javnosti o delu zatočišč in kriznih centrov, starševski odgovornosti in službah, na katere se lahko obrnemo.
1. Število zakonodajnih in institucionalnih mehanizmov o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih ukrepih ki zagotavljajo ustrezno in pravočasno informiranje žrtev vseh oblik nasilja, zajetih v tej Konvenciji.
Odgovor: V praksi nevladne organizacije ugotavljamo, da ni ustreznega in pravočasnega informiranja žrtev vseh oblik, kot jih predvideva Konvencija oz. kot je zapisano v Obrazložitvenem poročilu h Konvenciji.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije[1] nalaga policiji dolžnost takojšnje obvestitve pristojnega CSD o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja, v skladu s Pravilnikom o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini[2] pa mora policija obvestiti CSD tudi o vseh drugih primerih zaznanega nasilja v družini. Namen obvestila je, da CSD žrtvi ponudi pomoč v okviru njenih pristojnosti in koordinacijo pomoči drugih organov in organizacij.

V Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014[3] je v točki 1.2.3. je določeno kot ključna vloga informiranje javnosti o delu zatočišč in kriznih centrov, starševski odgovornosti in službah, na katere se lahko obrnemo.
MINUS
2. Število in vrsta informativnega gradiva o storitvah, pripravljenih s strani pristojnih državnih in lokalnih institucij, ki so na voljo žrtvam vseh oblik nasilja, zajetih v tej Konvenciji, na letni ravni.
Odgovor: Zloženke in gradivo v drugih oblikah izdajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve - Policija.

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so navedene vse razpoložljive institucije in organizacije, ki nudijo pomoč[4]. Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljene zloženke na te teme: Informacije za nasilne osebe, Informacije za osebe z izkušnjami nasilja o ukrepu prepovedi približevanja in  so poleg slovenščine še v italijanščini, madžarščini, angleščini, hrvaščini, nemščini, romščini. Informativno gradivo izdaja tudi Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
2. Število in vrsta informativnega gradiva o storitvah, pripravljenih s strani pristojnih državnih in lokalnih institucij, ki so na voljo žrtvam vseh oblik nasilja, zajetih v tej Konvenciji, na letni ravni.
Odgovor: Zloženke in gradivo v drugih oblikah izdajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve - Policija.

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so navedene vse razpoložljive institucije in organizacije, ki nudijo pomoč[4]. Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljene zloženke na te teme: Informacije za nasilne osebe, Informacije za osebe z izkušnjami nasilja o ukrepu prepovedi približevanja in  so poleg slovenščine še v italijanščini, madžarščini, angleščini, hrvaščini, nemščini, romščini. Informativno gradivo izdaja tudi Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
MINUS
3. Odstotek informativnega gradiva, pripravljenega s strani pristojnih državnih in lokalnih institucij v jezikih manjšin, prilagojenih za osebe z okvarami vida in sluha, za priseljenke in priseljence ter azilantke in azilante, glede na informativna gradiva o dostopnih storitvah, ki so na voljo žrtvam vseh oblik nasilja, zajetih v tej Konvenciji, na letni ravni.
Odgovor: Informiranje oseb z raznimi ovirani (osebe s težavami s sluhom, vidom) kot tudi za tujke, ki ne govorijo angleško ali nemško je pomanjkljivo.
3. Odstotek informativnega gradiva, pripravljenega s strani pristojnih državnih in lokalnih institucij v jezikih manjšin, prilagojenih za osebe z okvarami vida in sluha, za priseljenke in priseljence ter azilantke in azilante, glede na informativna gradiva o dostopnih storitvah, ki so na voljo žrtvam vseh oblik nasilja, zajetih v tej Konvenciji, na letni ravni.
Odgovor: Informiranje oseb z raznimi ovirani (osebe s težavami s sluhom, vidom) kot tudi za tujke, ki ne govorijo angleško ali nemško je pomanjkljivo.
MINUS
[1] Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), Ur. l. RS, št. 15/2013.
[2] Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini, Ur. l.  RS, št. 25/10.
[3] Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014, Ur. l. RS, št. 41/09.
[4] Spletna stran MDDSZEM, dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/preprecevanje_nasilja_v_druzini/, 25. 11. 2015.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.