Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev ali podporo programov za učenje storilcev nasilja v družini o nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja nasilnih vedenjskih vzorcev.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev ali podporo programom, katerih namen je preprečiti storilcem, posebej spolnim prestopnikom, da bi ponovili dejanje.

3. Pri sprejemanju ukrepov iz prvega in drugega odstavka pogodbenice zagotovijo, da so varnost, podpora in človekove pravice žrtev glavna skrb in da se, kadar je to primerno, ti programi vzpostavijo in izvajajo v tesnem sodelovanju s strokovnimi službami za podporo žrtvam.
KAZALNIKI
 
1. Število programov na državni ravni s ciljem učenja in sprejemanja nenasilnega vedenja v medosebnih odnosih, namenjenim povzročiteljim nasilja v družini ter preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja vzorcev nasilnega vedenja, ki so organizirani in izvedeni v tesnem sodelovanju s specializiranimi službami za podporo žrtvam nasilja, na letni ravni.
Odgovor: Preventivno delovanje in programe za delo s povzročitelji nasilja izvajajo nevladne organizacije z različnimi programi. Na Društvu za nenasilno komunikacijo od leta 2004 izvajajo program Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami. Program se je skozi čas širil in trenutno poteka v sedmih krajih po Sloveniji (Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Murska sobota, Slovenj Gradec, Koper, Novo mesto)[1]. Na Društvu za nenasilno komunikacijo izvajajo še naslednja programa: Svetovalno delo z osebami, ki povzročajo nasilje, Zmorem drugače - vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno[2].

Nevladne organizacije v medijski kampanji 2015 opozarjamo, da bi bilo potrebno programe za storilce nasilja organizirati po celi Sloveniji.
PLUS
1. Število programov na državni ravni s ciljem učenja in sprejemanja nenasilnega vedenja v medosebnih odnosih, namenjenim povzročiteljim nasilja v družini ter preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja vzorcev nasilnega vedenja, ki so organizirani in izvedeni v tesnem sodelovanju s specializiranimi službami za podporo žrtvam nasilja, na letni ravni.
Odgovor: Preventivno delovanje in programe za delo s povzročitelji nasilja izvajajo nevladne organizacije z različnimi programi. Na Društvu za nenasilno komunikacijo od leta 2004 izvajajo program Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami. Program se je skozi čas širil in trenutno poteka v sedmih krajih po Sloveniji (Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Murska sobota, Slovenj Gradec, Koper, Novo mesto)[1]. Na Društvu za nenasilno komunikacijo izvajajo še naslednja programa: Svetovalno delo z osebami, ki povzročajo nasilje, Zmorem drugače - vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno[2].

Nevladne organizacije v medijski kampanji 2015 opozarjamo, da bi bilo potrebno programe za storilce nasilja organizirati po celi Sloveniji.

Program Društvo za nenasilno komunikacijo Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami izhaja iz potrebe po delu z uporabniki, ki povzročajo nasilje nad ženskami, a se sami ne bi odločili za vključitev v proces spreminjanja svojih prepričanj in nasilnih vedenj. Splošna ocena je, da se v programe dela s povzročitelji nasilja vključujejo predvsem uporabniki, ki so zunanje motivirani. To pomeni, da se v programe vključijo na predlog državnih institucij.

Program je notranje in zunanje evalviran. Notranja evalvacija: pred vključitvijo v program se vsak uporabnik sestane s svetovalko ali svetovalcem, ki je prisoten na vseh predavanjih in spremlja delo posameznega uporabnika. Uporabniku se razložijo pravila in pričakovanja, vpraša se ga po njegovih pričakovanjih. Ko uporabnik zaključi s programom, to pomeni da se udeleži in je aktiven na vseh dvanajstih srečanjih, se ponovno sestane s svetovalko ali svetovalcem. Na zaključnem srečanju preverijo uporabnikovo izkušnjo z udeležbo v programu, pogovorijo se o možnostih in interesu za nadaljnjo vključenost v druge programe društva. Po zaključnem razgovoru se povežejo z institucijo, ki je uporabnika napotila, z namenom, da preverijo, če so v stiku z žensko, do katere je uporabnik povzročal nasilje in kakšne so informacije o ne/povzročanju nasilja z njene strani. Mnenje svetovalke ali svetovalca o spremembi prepričanj in vedenja posameznega uporabnika je napisano v kratkem poročilu, ki ga arhiviramo za lastne potrebe. Zunanja evalvacija: Uporabniki ob vstopu in izstopu iz programa izpolnijo standardizirane evalvacijske vprašalnike, ki so jih pripravili skupaj s sodelavkami in sodelavci ISV.

Vseh vključenih uporabnikov v letu 2014 je bilo 370[1].
MINUS
2. Odstotek povzročiteljev nasilja v družini, ki so se udeležili programov učenja nenasilnega vedenja v medosebnih odnosih, glede na skupno število povzročiteljev nasilja v družini, na letni ravni.
Odgovor:
2. Odstotek povzročiteljev nasilja v družini, ki so se udeležili programov učenja nenasilnega vedenja v medosebnih odnosih, glede na skupno število povzročiteljev nasilja v družini, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
3. Odstotek obsojenih1 povzročiteljev spolnega nasilja in posilstev, ki so se udeležili programov za povzročitelje nasilja s ciljem preprečitve ponovitve kaznivega dejanja, glede na skupno število obsojenih storilcev teh kaznivih dejanj, na letni ravni.
Odgovor:
3. Odstotek obsojenih1 povzročiteljev spolnega nasilja in posilstev, ki so se udeležili programov za povzročitelje nasilja s ciljem preprečitve ponovitve kaznivega dejanja, glede na skupno število obsojenih storilcev teh kaznivih dejanj, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
4. Odstotek udeležencev v programih za povzročitelje nasilja v družini, ki so ponovili kaznivo dejanje v obdobju spremljanja enega treh ali desetih let, glede na skupno število udeležencev teh programov.
Odgovor: Po podatkih Društva za nenasilno komunikacijo se je v letu 2014[1]. približno pet uporabnikov ponovno vključilo v program Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami, zaradi ponovitve nasilja
4. Odstotek udeležencev v programih za povzročitelje nasilja v družini, ki so ponovili kaznivo dejanje v obdobju spremljanja enega treh ali desetih let, glede na skupno število udeležencev teh programov.
Odgovor: Po podatkih Društva za nenasilno komunikacijo se je v letu 2014[1]. približno pet uporabnikov ponovno vključilo v program Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami, zaradi ponovitve nasilja
MINUS
[1] Društvo za nenasilno komunikacijo – DNK (2015) Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami – podatki o udeležencih, 5. 10. 2015. Interno gradivo.
[2] Spletna stran Društva za nenasilno komunikacijo
[1] Navedeno je mnenje ženskih organizacij, ki so sodelovale pri oblikovanju kazalnikov, da se programi za delo s povzročitelji spolnega nasilja in posilstev uporabijo z namenom, da bi preprečili njihovo ponovitev, nikakor pa ne bi smeli biti alternativa kazenski sankciji oziroma jih je potrebno uporabljati poleg ustrezne zaporne kazni.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.