Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF    
Ljubljana, 23/11/2016
ISTANBULSKA KONVENCIJA
PDF     PDF    
Ljubljana, 23/11/2016
ISTANBULSKA KONVENCIJA

Evropska koalicija, ki se je oblikovala za podporo ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije), Evropsko unijo (EU) in države članice poziva:

-  države članice EU in Svet EU naj v letu 2017 podpišejo in ratificirajo Istanbulsko konvencijo in pri tem izhajajo iz najširših mogočih pristojnosti EU.  

-  Evropski parlament naj sprejme jasno resolucijo, s katero bo poslal sporočilo o svojem strinjanju z ratifikacijo Istanbulske konvencije s strani EU.

-  Evropska komisija naj razvije celovito EU strategijo za preprečevanje in odpravo vseh vrst in oblik nasilja nad ženskami, ki bo koordinirana in nadzirana preko koordinativnega telesa EU proti nasilju nad ženskami in nasilju nad deklicami.

-  Institucije EU naj v celoti integrirajo Istanbulsko konvencijo v zakonodajni in politični okvir EU in vzpostavijo primeren in reprezentativen EU nadzorni mehanizem.

-  Države članice EU naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo brez pridržkov in sprejmejo potrebne zakonodajne ter politične spremembe za zagotovitev polne implementacije Istanbulske konvencije. Prav tako naj alocirajo dolgoročna in primerna sredstva ter vzpostavijo sodelovanje s civilno družbo in organizacijami, ki delujejo na področju pravic žensk.

Več v prilogah. 

Evropska koalicija, ki se je oblikovala za podporo ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije), Evropsko unijo (EU) in države članice poziva:

-  države članice EU in Svet EU naj v letu 2017 podpišejo in ratificirajo Istanbulsko konvencijo in pri tem izhajajo iz najširših mogočih pristojnosti EU.  

-  Evropski parlament naj sprejme jasno resolucijo, s katero bo poslal sporočilo o svojem strinjanju z ratifikacijo Istanbulske konvencije s strani EU.

-  Evropska komisija naj razvije celovito EU strategijo za preprečevanje in odpravo vseh vrst in oblik nasilja nad ženskami, ki bo koordinirana in nadzirana preko koordinativnega telesa EU proti nasilju nad ženskami in nasilju nad deklicami.

-  Institucije EU naj v celoti integrirajo Istanbulsko konvencijo v zakonodajni in politični okvir EU in vzpostavijo primeren in reprezentativen EU nadzorni mehanizem.

-  Države članice EU naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo brez pridržkov in sprejmejo potrebne zakonodajne ter politične spremembe za zagotovitev polne implementacije Istanbulske konvencije. Prav tako naj alocirajo dolgoročna in primerna sredstva ter vzpostavijo sodelovanje s civilno družbo in organizacijami, ki delujejo na področju pravic žensk.

Več v prilogah. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.