Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

2014
Vseevropska raziskava

2014
Vseevropska raziskava

Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava

TUKAJ

"Podatki v tem poročilu – ki temelji na razgovorih z 42 000 ženskami v 28 državah članicah EU – kažejo, da je nasilje
nad ženskami, in zlasti nasilje na podlagi spola, zaradi katerega so nesorazmerno prizadete ženske, huda zloraba
človekovih pravic. EU si preprosto ne more privoščiti, da bi jo spregledala."


Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava

TUKAJ

"Podatki v tem poročilu – ki temelji na razgovorih z 42 000 ženskami v 28 državah članicah EU – kažejo, da je nasilje
nad ženskami, in zlasti nasilje na podlagi spola, zaradi katerega so nesorazmerno prizadete ženske, huda zloraba
človekovih pravic. EU si preprosto ne more privoščiti, da bi jo spregledala."


SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.