Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

4/7/2014
Francija

4/7/2014
Francija
4. julija 2014 je Francija ratificirala Istanbulsko konvencijo in postala 13. članica Sveta Evrope, ki je ratificirala ta zelo pomemben mednarodni dokument o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.


4. julija 2014 je Francija ratificirala Istanbulsko konvencijo in postala 13. članica Sveta Evrope, ki je ratificirala ta zelo pomemben mednarodni dokument o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.


SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.