Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

23-24/4/2014 Ljubljana
SEMINAR

23-24/4/2014 Ljubljana
SEMINAR
V Ljubljani poteka dvo dnevni seminar z namenom oblikovanja skupnega predloga partnerskih organizacij za zbiranje podatkov v administrativnih zbirkah podatkov o nasilju nad ženskami zaradi spola, s strani ustreznih služb (policija, CSD-ji, sodstvo, zdravstvo).
Udeleženke seminarja prihajajo iz partnerskih organizacij iz Srbije, Hrvaške, Makedonije, Slovenije, Avstrije ter Bosne in Hercegovine.
V Ljubljani poteka dvo dnevni seminar z namenom oblikovanja skupnega predloga partnerskih organizacij za zbiranje podatkov v administrativnih zbirkah podatkov o nasilju nad ženskami zaradi spola, s strani ustreznih služb (policija, CSD-ji, sodstvo, zdravstvo). Udeleženke seminarja prihajajo iz partnerskih organizacij iz Srbije, Hrvaške, Makedonije, Slovenije, Avstrije ter Bosne in Hercegovine.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.