Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

13/3/2014 Brdo
Nacionalna konferenca

13/3/2014 Brdo
Nacionalna konferenca
Katja Matko iz Društva SOS telefon je imela na Nacionalni konferenci "Opolnomočenje brezdomnih žensk za zaščito pred nasiljem na ulici", 13. 3. 2014 na Brdu prispevek z naslovom Stanovanjska problematika žensk, ki so doživele nasilje, in sistemski vidik reševanja njihove situacije.

Katja Matko: "Obstaja povezava med brezdomstvom žensk in nasiljem v družini. Nasilje v družini je po raziskavah v tujini eden najpogostejših razlogov za brezdomstvo žensk.
Ženske in otroci, ki zapustijo dom zaradi nasilja v družini in se nastanijo v varni hiši, kriznem centru ali materinskem domu so t.i. prikrite brezdomke. Po obstoječih možnostih ženske in otroci z izkušnjo nasilja težko pridejo do primernega bivališča in posledično dalj časa ostajajo prikrite brezdomke in brezdomci."

Celoten prispevek: TUKAJ

Povezava do prispevka Radia Študent: POZABLJENE BREZDOMKE
Katja Matko iz Društva SOS telefon je imela na Nacionalni konferenci "Opolnomočenje brezdomnih žensk za zaščito pred nasiljem na ulici", 13. 3. 2014 na Brdu prispevek z naslovom Stanovanjska problematika žensk, ki so doživele nasilje, in sistemski vidik reševanja njihove situacije.

Katja Matko: "Obstaja povezava med brezdomstvom žensk in nasiljem v družini. Nasilje v družini je po raziskavah v tujini eden najpogostejših razlogov za brezdomstvo žensk. Ženske in otroci, ki zapustijo dom zaradi nasilja v družini in se nastanijo v varni hiši, kriznem centru ali materinskem domu so t.i. prikrite brezdomke. Po obstoječih možnostih ženske in otroci z izkušnjo nasilja težko pridejo do primernega bivališča in posledično dalj časa ostajajo prikrite brezdomke in brezdomci."

Celoten prispevek: TUKAJ

Povezava do prispevka Radia Študent: POZABLJENE BREZDOMKE
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.