Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
6/1/2014, Ljubljana
Posilstvo v Evropi 2013
PDF    
6/1/2014, Ljubljana
Posilstvo v Evropi 2013
Spolno nasilje proti ženskam ostaja ena od najbrutalnejših oblik nasilja zaradi spola.

Uradne podatke o spolnem nasilju je težko najti, študije o razširjenosti nasilja nad ženskami pa po navadi slabo obravnavajo področje spolnega nasilja.
V večini evropskih držav je na voljo le malo ali nič storitev za pomoč ženskam žrtvam posilstev.

Z Barometrom Evropskega ženskega lobija želimo odpraviti to nevidnost in osvetliti problematiko, ki je povezana s področjem zakonodaje, s pomanjkanjem podatkov in pomanjkanjem primernih storitev za podporo žrtvam.
Spolno nasilje proti ženskam ostaja ena od najbrutalnejših oblik nasilja zaradi spola.

Uradne podatke o spolnem nasilju je težko najti, študije o razširjenosti nasilja nad ženskami pa po navadi slabo obravnavajo področje spolnega nasilja. V večini evropskih držav je na voljo le malo ali nič storitev za pomoč ženskam žrtvam posilstev.

Z Barometrom Evropskega ženskega lobija želimo odpraviti to nevidnost in osvetliti problematiko, ki je povezana s področjem zakonodaje, s pomanjkanjem podatkov in pomanjkanjem primernih storitev za podporo žrtvam.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.