Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 6/11/2017
UMOR V MARIBORU

Ljubljana, 6/11/2017
UMOR V MARIBORU
V sredo, 4. 10. 2017, se je v Mariboru zgodil umor, ki izhaja iz zgodovine nasilja v družini. Umorjen je bil moški, zaradi povezave z bivšo ženo morilca, ki je pred izvršitvijo umora izvajal nasilje nad njo. Bivša žena ga je lani prijavila na policijo zaradi nasilja v družini, se umaknila v varno hišo ter organe obvestila o posesti orožja, povzročitelju nasilja je bilo zaseženo orožje in izrečen ukrep prepovedi približevanja ženi. Morilec ni skrival načrtov za umor bivše žene.


Opozarjamo, da je potrebno ob grožnjah izvajati strožje ukrepe, še posebej, ko gre za posest orožja, kot govori tudi Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija), ki jo je ratificirala tudi Slovenija. 

Istanbulska konvencija v 51. členu Ocena in obvladovanje tveganja navaja, da so države pogodbenice obvezane sprejeti potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da vsi ustrezni organi pripravijo oceno tveganja smrtnosti, resnosti razmer in nevarnosti ponavljanja nasilja ter da v vseh fazah preiskovanja in uporabe zaščitnih ukrepov ustrezno upoštevajo dejstvo, da imajo povzročitelji nasilja strelno orožje ali dostop do njega.
V sredo, 4. 10. 2017, se je v Mariboru zgodil umor, ki izhaja iz zgodovine nasilja v družini. Umorjen je bil moški, zaradi povezave z bivšo ženo morilca, ki je pred izvršitvijo umora izvajal nasilje nad njo. Bivša žena ga je lani prijavila na policijo zaradi nasilja v družini, se umaknila v varno hišo ter organe obvestila o posesti orožja, povzročitelju nasilja je bilo zaseženo orožje in izrečen ukrep prepovedi približevanja ženi. Morilec ni skrival načrtov za umor bivše žene.

Opozarjamo, da je potrebno ob grožnjah izvajati strožje ukrepe, še posebej, ko gre za posest orožja, kot govori tudi Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija), ki jo je ratificirala tudi Slovenija. 

Istanbulska konvencija v 51. členu Ocena in obvladovanje tveganja navaja, da so države pogodbenice obvezane sprejeti potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da vsi ustrezni organi pripravijo oceno tveganja smrtnosti, resnosti razmer in nevarnosti ponavljanja nasilja ter da v vseh fazah preiskovanja in uporabe zaščitnih ukrepov ustrezno upoštevajo dejstvo, da imajo povzročitelji nasilja strelno orožje ali dostop do njega.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.