Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Budva, 13/12/2016
Regionalna konferenca

Budva, 13/12/2016
Regionalna konferenca

Danes v Črni Gori v mestu Budva poteka Regionalna konferenca Doseganje enakosti spolov v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji.

Doseganje enakosti spolov predstavlja stalni izziv v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji. Zelo počasen napredek v doseganju enakosti spolov je rezultat razkoraka med obstoječimi zakonskimi normami in njihovim izvajanjem ter neustreznim financiranjem relevantnih institucij in ženskih organizacij. Tradicionalne kulturne norme in strukturne neenakosti moških in žensk predstavljajo oviro za krepitev žensk, medtem ko so številne oblike diskriminacije žensk še vedno prisotne.

Namen konference je krepitev regionalnega sodelovanja pri izvajanju Istanbulske konvencije in pregled dosedanjih doseženih rezultatov, pregled izvajanja standardov enakosti spolov in vloge nacionalnih mehanizmov pri razvoju politik enakosti spolov.
Program konference v organizaciji UNDP in UN Women vključuje ključne akterje iz vlad, parlamentov, civilne družbe in mednarodnih organizacij.

Cilji konference:
- razumeti družbeni in politični kontekst prizadevanja za napredovanje enakosti spolov in opolnomočenja žensk,
- identificirati glavne kazalnike za enakost spolov, ki bi olajšali strukturirani dialog in primerjavo držav,
- razumeti kapacitete in obstoječe prevzete politične obveznosti za integriranje vprašanja enakosti spolov v načrtovanje in izvajanje politik,


- razumeti pristopne obveznosti do enakosti spolov in identificirati področja sodelovanja,
- identificirati načine za povečanje politične participacije žensk in za okrepitev parlamentarnih dosežkov za enakost spolov,
- oblikovati Regionalno platformo za enakost spolov za Zahodni Balkan in Turčijo,
- razumeti trenutno stanje v državah glede izvajanja in kapacitet za multidisciplinarni odgovor,
- identificirati najbolj problematične vidike Istanbulske konvencije in največje izzive glede izvajanja z različnih vidikov
- identificirati glavne praktične ukrepe za napredovanje odgovorov usmerjenih na žrtve nasilja,
- oblikovati ključne skupne smernice in priporočila za prihodnje aktivnosti.

Več TUKAJ. 

Danes v Črni Gori v mestu Budva poteka Regionalna konferenca Doseganje enakosti spolov v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji.

Doseganje enakosti spolov predstavlja stalni izziv v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji. Zelo počasen napredek v doseganju enakosti spolov je rezultat razkoraka med obstoječimi zakonskimi normami in njihovim izvajanjem ter neustreznim financiranjem relevantnih institucij in ženskih organizacij. Tradicionalne kulturne norme in strukturne neenakosti moških in žensk predstavljajo oviro za krepitev žensk, medtem ko so številne oblike diskriminacije žensk še vedno prisotne.

Namen konference je krepitev regionalnega sodelovanja pri izvajanju Istanbulske konvencije in pregled dosedanjih doseženih rezultatov, pregled izvajanja standardov enakosti spolov in vloge nacionalnih mehanizmov pri razvoju politik enakosti spolov.
Program konference v organizaciji UNDP in UN Women vključuje ključne akterje iz vlad, parlamentov, civilne družbe in mednarodnih organizacij.

Cilji konference:
- razumeti družbeni in politični kontekst prizadevanja za napredovanje enakosti spolov in opolnomočenja žensk,
- identificirati glavne kazalnike za enakost spolov, ki bi olajšali strukturirani dialog in primerjavo držav,
- razumeti kapacitete in obstoječe prevzete politične obveznosti za integriranje vprašanja enakosti spolov v načrtovanje in izvajanje politik,
- razumeti pristopne obveznosti do enakosti spolov in identificirati področja sodelovanja,
- identificirati načine za povečanje politične participacije žensk in za okrepitev parlamentarnih dosežkov za enakost spolov,
- oblikovati Regionalno platformo za enakost spolov za Zahodni Balkan in Turčijo,
- razumeti trenutno stanje v državah glede izvajanja in kapacitet za multidisciplinarni odgovor,
- identificirati najbolj problematične vidike Istanbulske konvencije in največje izzive glede izvajanja z različnih vidikov
- identificirati glavne praktične ukrepe za napredovanje odgovorov usmerjenih na žrtve nasilja,
- oblikovati ključne skupne smernice in priporočila za prihodnje aktivnosti.

Več TUKAJ. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.