Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

25/11/2016, Ljubljana
Nagovor

25/11/2016, Ljubljana
Nagovor

Iz nagovora predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami:

"Dejstvo, da mnoge družbe širom sveta – med katerimi se občasno na žalost znajde tudi naša – takšna nasilna dejanja vse prevečkrat še vedno dojemajo kot razumljiva, branljiva ali celo častna, je dokaz, da partikularni diskurzi še vedno tolerirajo, če ne celo odobravajo, posamezne pojavne oblike moškega nasilja. Nasilje nad ženskami je najjasnejša relikvija zgodovinskih neenakosti med spoloma, ki je vodilo in še vedno vodi do manifestne in strukturne diskriminacije žensk. Politika enakosti spolov se mora zato začeti z odločnim in brezpogojnim »NE« nasilju nad ženskami. Tukaj in zdaj. /.../

 

/.../ Poslanke in poslanci smo v lanskem letu z ratifikacijo t.i. Istanbulske konvencije Sveta Evrope sprejeli obljubo, da Slovenija ženskam nikoli več ne bo obrnila hrbta; da bo nasilje nad ženskami preprečevala, žrtve zaščitila ter storilce preganjala in kaznovala. To obljubo smo podali zavedajoč se vseh obveznosti za njeno uresničitev, zato mi dovolite, da v zaključku izrazim svoje neomajno pričakovanje, da bo Vlada še pred koncem tega mandata sprejela vse potrebne ukrepe, da Slovenija umakne pridržke h Konvenciji, ki jih je ob njeni ratifikaciji uveljavila. To ni le naša obljuba, je naša dolžnost.

Nasilje nad ženskami predstavlja resno in zavržno kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so neodtujljive in brezpogojno pripadajo vsem, ženskam in moškim. A to nasilje ni neizogibno. Daleč od tega. Lahko ga preprečimo in moramo ga, zato si želim, da duh sester Mirabal danes zaživi tudi med vsemi nami." Celotno izjavo lahko preberete tukaj: https://goo.gl/7SEBjd.

Iz nagovora predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami:

"Dejstvo, da mnoge družbe širom sveta – med katerimi se občasno na žalost znajde tudi naša – takšna nasilna dejanja vse prevečkrat še vedno dojemajo kot razumljiva, branljiva ali celo častna, je dokaz, da partikularni diskurzi še vedno tolerirajo, če ne celo odobravajo, posamezne pojavne oblike moškega nasilja. Nasilje nad ženskami je najjasnejša relikvija zgodovinskih neenakosti med spoloma, ki je vodilo in še vedno vodi do manifestne in strukturne diskriminacije žensk. Politika enakosti spolov se mora zato začeti z odločnim in brezpogojnim »NE« nasilju nad ženskami. Tukaj in zdaj. /.../  

/.../ Poslanke in poslanci smo v lanskem letu z ratifikacijo t.i. Istanbulske konvencije Sveta Evrope sprejeli obljubo, da Slovenija ženskam nikoli več ne bo obrnila hrbta; da bo nasilje nad ženskami preprečevala, žrtve zaščitila ter storilce preganjala in kaznovala. To obljubo smo podali zavedajoč se vseh obveznosti za njeno uresničitev, zato mi dovolite, da v zaključku izrazim svoje neomajno pričakovanje, da bo Vlada še pred koncem tega mandata sprejela vse potrebne ukrepe, da Slovenija umakne pridržke h Konvenciji, ki jih je ob njeni ratifikaciji uveljavila. To ni le naša obljuba, je naša dolžnost.

Nasilje nad ženskami predstavlja resno in zavržno kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so neodtujljive in brezpogojno pripadajo vsem, ženskam in moškim. A to nasilje ni neizogibno. Daleč od tega. Lahko ga preprečimo in moramo ga, zato si želim, da duh sester Mirabal danes zaživi tudi med vsemi nami." Celotno izjavo lahko preberete tukaj: https://goo.gl/7SEBjd.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.