Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF    
3/11/2016, Beograd
Konferenca v Beogradu
PDF     PDF    
3/11/2016, Beograd
Konferenca v Beogradu
Zaključna konferenca v Beogradu, posvečena spremljanju izvajanja Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, se je odvijala 3. novembra 2016 v Beogradu. Konferenca je potekala o podpori in opolnomočenju ženske z izkušnjo nasilja, uporabi stadrardov Konvencije, razvoju dostopnih, učinkovitih in celovitih spološnih in strokovnih podpornih servisov za ženske in njihove otroke.
 

Uvodna nagovora sta imeli Dubravka Šimonović, Posebna odposlanka za nasilje nad ženskami, vzroke in posledice, članica in nekdanja predsednica odbora CEDAW, prof. Feride Acar, predsednica skupine GREVIO, članica in nekdanja predsednica odbora CEDAW. Obe sta bili članici delovne skupine CAHVIO, ki je pripravljala Konvencijo. 

Ostali gostje so bili iz vseh partnerskih držav iz vladnih in nevladnih organizacij. Na konferenci se je posebno poudarilo pomen skupne kampanje ozaveščanja projekta, ki je omogočila aktivno udeležbo javnosti in bila pozitivno sprejeta s strani strokovne javnosti.

Na konferenci sta v panelu "Vloga izvršne oblasti pri vzpostavljanju splošnih in specialnih storitev za podporo in krepitev žensk z izkušnjo nasilja - financiranje in dostopnost teh storitev in organizacij", ki ga je moderirala Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon, sodelovala Andrej Del Fabro in Simona Rajšp iz MDDSZ. Predstavila sta financiranje in urejenost področja socialnovarstvenih programov na področju preprečevanja nasilja v družini v Sloveniji.
Zaključna konferenca v Beogradu, posvečena spremljanju izvajanja Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, se je odvijala 3. novembra 2016 v Beogradu. Konferenca je potekala o podpori in opolnomočenju ženske z izkušnjo nasilja, uporabi stadrardov Konvencije, razvoju dostopnih, učinkovitih in celovitih spološnih in strokovnih podpornih servisov za ženske in njihove otroke.  

Uvodna nagovora sta imeli Dubravka Šimonović, Posebna odposlanka za nasilje nad ženskami, vzroke in posledice, članica in nekdanja predsednica odbora CEDAW, prof. Feride Acar, predsednica skupine GREVIO, članica in nekdanja predsednica odbora CEDAW. Obe sta bili članici delovne skupine CAHVIO, ki je pripravljala Konvencijo. 

Ostali gostje so bili iz vseh partnerskih držav iz vladnih in nevladnih organizacij. Na konferenci se je posebno poudarilo pomen skupne kampanje ozaveščanja projekta, ki je omogočila aktivno udeležbo javnosti in bila pozitivno sprejeta s strani strokovne javnosti.

Na konferenci sta v panelu "Vloga izvršne oblasti pri vzpostavljanju splošnih in specialnih storitev za podporo in krepitev žensk z izkušnjo nasilja - financiranje in dostopnost teh storitev in organizacij", ki ga je moderirala Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon, sodelovala Andrej Del Fabro in Simona Rajšp iz MDDSZ. Predstavila sta financiranje in urejenost področja socialnovarstvenih programov na področju preprečevanja nasilja v družini v Sloveniji.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.