Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 3/10/2016
Mednarodna konferenca

Ljubljana, 3/10/2016
Mednarodna konferenca

V petek, 28. 10. 2016 je v Cankarjevem domu potekala Mednarodna konferenca "Izvajanje ukrepov proti nasilju nad ženskami. Od besed k dejanjem!", ki sta jo organizirala Društvo SOS telefon in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na konferenci so domače in tuje govorke in govorci spregovorili o spremljanju in izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.Govorke in govorci so bili iz evropskih institucij (Evropska komisija in EIGE), prav tako je o delovanju Odbora Grevio, ki bo spremljal izvajanje konvencije seznanila njena članica Rosa Logar. Špela Veselič je predstavila delovanje Odbora ZN CEDAW na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. 

Na konferenci je delovanje na tem področju v Sloveniji predstavila policija, MDDSZ in Center za izobraževanje v pravosodju.

Nevladne organizacije iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine in Slovenije pa so predstavile, kako spremljajo izvajanje konvencije in izpostavile področja, ki jih je potrebno urediti za boljšo zaščito žrtev nasilja.

Zaključek konference se nanaša na ugotovitev, da je ženska solidarnost na regionalnem nivoju bolj kot kdaj koli potrebna za zagotavljanje pravic žensk.

 

V petek, 28. 10. 2016 je v Cankarjevem domu potekala Mednarodna konferenca "Izvajanje ukrepov proti nasilju nad ženskami. Od besed k dejanjem!", ki sta jo organizirala Društvo SOS telefon in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na konferenci so domače in tuje govorke in govorci spregovorili o spremljanju in izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Govorke in govorci so bili iz evropskih institucij (Evropska komisija in EIGE), prav tako je o delovanju Odbora Grevio, ki bo spremljal izvajanje konvencije seznanila njena članica Rosa Logar. Špela Veselič je predstavila delovanje Odbora ZN CEDAW na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. 

Na konferenci je delovanje na tem področju v Sloveniji predstavila policija, MDDSZ in Center za izobraževanje v pravosodju.

Nevladne organizacije iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine in Slovenije pa so predstavile, kako spremljajo izvajanje konvencije in izpostavile področja, ki jih je potrebno urediti za boljšo zaščito žrtev nasilja.

Zaključek konference se nanaša na ugotovitev, da je ženska solidarnost na regionalnem nivoju bolj kot kdaj koli potrebna za zagotavljanje pravic žensk.

 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.