Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 27/10/2016
SPREJETA NOVELA

Ljubljana, 27/10/2016
SPREJETA NOVELA

Leta 2015 je bila na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ustanovljena delovna skupina za pripravo novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini, v kateri smo sodelovale predstavnice nevladnih organizacij.

Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini je bila v Državnem zboru potrjena ta torek, 25. 10. 2016, v veljavo bo stopila 15 dni po objavi v Uradnem listu.

Pomembne spremembe iz novo sprejete novele so: možnost za ukrepanje policije v primeru kršitev ukrepov zakona, prav tako tudi možnosti za ukrepanje sodišč, širitev definicij nekaterih oblik nasilja, fizično nasilje je sedaj opredeljeno tudi kot prisiljevanje v delo ali prepovedovanje dela, spolno nasilje pa je tudi objavljanje spolnih vsebin o žrtvi. Pomembna prepoved, ki je novost v noveli, je prepoved telesnega kaznovanja otrok.

Novela je dosegljiva TUKAJ.


FOTO: internet. 

Leta 2015 je bila na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ustanovljena delovna skupina za pripravo novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini, v kateri smo sodelovale predstavnice nevladnih organizacij.

Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini je bila v Državnem zboru potrjena ta torek, 25. 10. 2016, v veljavo bo stopila 15 dni po objavi v Uradnem listu.

Pomembne spremembe iz novo sprejete novele so: možnost za ukrepanje policije v primeru kršitev ukrepov zakona, prav tako tudi možnosti za ukrepanje sodišč, širitev definicij nekaterih oblik nasilja, fizično nasilje je sedaj opredeljeno tudi kot prisiljevanje v delo ali prepovedovanje dela, spolno nasilje pa je tudi objavljanje spolnih vsebin o žrtvi. Pomembna prepoved, ki je novost v noveli, je prepoved telesnega kaznovanja otrok.

Novela je dosegljiva TUKAJ.


FOTO: internet. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.