Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Zagreb, 22/9/2016
Konferenca v Zagrebu

Zagreb, 22/9/2016
Konferenca v Zagrebu

Mednarodna konferenca namenjena Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima je potekala v četrtek, 22. 9. 2016 v Hotelu Dobrovnik v Zagrebu. Konferenca je potekala na hrvaški nacionalni dan borbe proti nasilju nad ženskami.

Hrvaška je podpisala Konvencijo leta 2013, ni pa je še ratificirala. S konferenco je organizator Center za žene žrtve rata – ROSA želel pozvati relevantna državna telesa, da se konvencijo čim prej ratificira in na ta način bori proti vsem oblikam nasilja nad ženskami.

Na konferenci je bila predstavljena tudi študija Analiza usklajenosti zakonodaje Republike Hrvaške s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti – ponovljena analiza iz 2016.

Konference sta se iz Društva SOS telefon udeležili Dalida Horvat in Katja Matko.

Konferenca je bila del aktivnosti projekta »Usklajena prizadevanja«.

Mednarodna konferenca namenjena Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima je potekala v četrtek, 22. 9. 2016 v Hotelu Dobrovnik v Zagrebu. Konferenca je potekala na hrvaški nacionalni dan borbe proti nasilju nad ženskami.

Hrvaška je podpisala Konvencijo leta 2013, ni pa je še ratificirala. S konferenco je organizator Center za žene žrtve rata – ROSA želel pozvati relevantna državna telesa, da se konvencijo čim prej ratificira in na ta način bori proti vsem oblikam nasilja nad ženskami.

Na konferenci je bila predstavljena tudi študija Analiza usklajenosti zakonodaje Republike Hrvaške s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti – ponovljena analiza iz 2016.

Konference sta se iz Društva SOS telefon udeležili Dalida Horvat in Katja Matko.

Konferenca je bila del aktivnosti projekta »Usklajena prizadevanja«.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.