Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 29/7/2016
Novela ZPND

Ljubljana, 29/7/2016
Novela ZPND

Vlada RS je včeraj, 28.7.2016 na svoji redni seji potrdila novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).

Novela zakona uvaja nekaj zelo pomembnih novosti. Po novem je telesno kaznovanje otrok zakonsko prepovedano!

Širi opredelitev družinskih članov. Prav tako je spremenjena definicija nasilja v družini. Za fizično ali spolno nasilje šteje že grožnja s tovrstnim nasiljem. Tudi prisiljevanje v delo ali v opustitev dela ter omejevanje gibanja in komuniciranja je fizično nasilje; objavljanje spolnih vsebin o žrtvi je spolno nasilje, razširjanje informacij o njej, s katerimi ji povzroči strah, je psihično nasilje. Neizpolnjevanje obveznosti do družinskega člana ali prelaganje obveznosti pa je opredeljeno kot ekonomsko nasilje. 

V ZPND so kot novo obliko nasilja dodali zalezovanje, ki je naklepno ponavljajoče se nezaželeno vzpostavljanje stika, fizično vsiljevanje, opazovanje, ki povzroča strah, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.


Razširili so nabor ukrepov sodišča za zaščito žrtve. Trajanje izrečenih ukrepov se podaljšuje s šest na 12 mesecev. Podrobneje je urejen postopek pred sodišči. Sodišča bodo po novem ob izrekanju ukrepov določila tudi denarno kazen za primer kršitve.

Žrtev bo oproščena plačila sodne takse za vse postopke, ki bodo potekali po ZPND, imela bo tudi pravico do smpemljevalke/spremljevalca pri vseh postopkih, kjer je udeležen povzročitelj nasilja.

Kljub zboljšavam se ohranjajo bistvene pomanjkljivosti dosedanjega zakona. Spremembe so premalo sistemske. Še vedno novela ne predvideva sankcij za kršitelje oziroma so te le denarne. Premalo je opredeljeno tudi sistemsko izobraževanje vseh udeleženih, predvsem sodnih izvedenk/izvedencev, pri katerih opažamo največ nepoznavanja problematike nasilja v družini. Prav tako novela ne vključuje prepovedi možnosti alternativnih postopkov oz. mediacije. Kot ekonomsko nasilje ni opredeljeno neplačevanje preživnine, kar je v Sloveniji zelo pogosto. 

Vlada RS je včeraj, 28.7.2016 na svoji redni seji potrdila novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).

Novela zakona uvaja nekaj zelo pomembnih novosti. Po novem je telesno kaznovanje otrok zakonsko prepovedano!

Širi opredelitev družinskih članov. Prav tako je spremenjena definicija nasilja v družini. Za fizično ali spolno nasilje šteje že grožnja s tovrstnim nasiljem. Tudi prisiljevanje v delo ali v opustitev dela ter omejevanje gibanja in komuniciranja je fizično nasilje; objavljanje spolnih vsebin o žrtvi je spolno nasilje, razširjanje informacij o njej, s katerimi ji povzroči strah, je psihično nasilje. Neizpolnjevanje obveznosti do družinskega člana ali prelaganje obveznosti pa je opredeljeno kot ekonomsko nasilje. 

V ZPND so kot novo obliko nasilja dodali zalezovanje, ki je naklepno ponavljajoče se nezaželeno vzpostavljanje stika, fizično vsiljevanje, opazovanje, ki povzroča strah, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.
Razširili so nabor ukrepov sodišča za zaščito žrtve. Trajanje izrečenih ukrepov se podaljšuje s šest na 12 mesecev. Podrobneje je urejen postopek pred sodišči. Sodišča bodo po novem ob izrekanju ukrepov določila tudi denarno kazen za primer kršitve.

Žrtev bo oproščena plačila sodne takse za vse postopke, ki bodo potekali po ZPND, imela bo tudi pravico do smpemljevalke/spremljevalca pri vseh postopkih, kjer je udeležen povzročitelj nasilja.

Kljub zboljšavam se ohranjajo bistvene pomanjkljivosti dosedanjega zakona. Spremembe so premalo sistemske. Še vedno novela ne predvideva sankcij za kršitelje oziroma so te le denarne. Premalo je opredeljeno tudi sistemsko izobraževanje vseh udeleženih, predvsem sodnih izvedenk/izvedencev, pri katerih opažamo največ nepoznavanja problematike nasilja v družini. Prav tako novela ne vključuje prepovedi možnosti alternativnih postopkov oz. mediacije. Kot ekonomsko nasilje ni opredeljeno neplačevanje preživnine, kar je v Sloveniji zelo pogosto. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.