Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF    
Ljubljana, 6/5/2016
Delno sprejeti
PDF     PDF    
Ljubljana, 6/5/2016
Delno sprejeti

V “Predlogu sprememb in dopolnitev 60., 61. in 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije”, ki smo ga pripravili na Društvu SOS telefon in Društvu za nenasilno komunikacijo smo podlagali naslednje spremembe in dopolnitve:

1. Podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja od sedaj “do 15” na “do 30 dni” (60. in 61. člen).

2. Da se jasno določi, da se kršitelju, ki se ga zaloti na območju prepovedi približevanja, določi globa. (60. člen).

3. Da se v drugem stavku beseda “ustno” nadomesti s “pisno”, saj zgolj ustno obvestilo preiskovalnega sodnika o kršitvah ne zadošča za morebitno kasnejše ugotavljanje, ali je ta bil obveščen o kršitvah. Predlog se glasi, da pisno obveščanje ne bi zavlačevalo postopka, bi policija lahko o ugotovljenih kršitvah izrečene prepovedi približevanja ustno obvestila preiskovalnega sodnika takoj, v določenem roku, pa bi morala to storiti tudi pisno. (60. člen)

4. Določitev sankcij za kršitev ukrepov v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Ker sta tako ZNPPoI kot tudi ZPND v postopku spreminjanja, vidimo priložnost, da se v ZPND-ju določijo sankcije oz. zaščitni ukrepi v primeru kršitve, policija pa v ZNPPoI-u dobi ustrezno pooblastilo za izvajanje naloge. (64. člen).


Od predlogov in dopolnitev je bil s strani Ministrstva za notranje zadeve zavrjen prvi predlog za podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja. Za drugi predlog smo dobili odgovor, da je že v praksi pogosteje, da se izreka globa in le izjemoma opozorilo. Tretji predlog bodo upoštevali. Glede četrtega predloga pa pravijo, da podpirajo predlog, da se sankcije uredijo v ZPND ne pa tudi da policija zanje dobi pooblastilo v ZNPPol.

Pripeta sta:
1. "Predlog sprememb in dopolnitev 60., 61. in 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije"
2. "Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije - odgovor"

 

V “Predlogu sprememb in dopolnitev 60., 61. in 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije”, ki smo ga pripravili na Društvu SOS telefon in Društvu za nenasilno komunikacijo smo podlagali naslednje spremembe in dopolnitve:

1. Podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja od sedaj “do 15” na “do 30 dni” (60. in 61. člen).

2. Da se jasno določi, da se kršitelju, ki se ga zaloti na območju prepovedi približevanja, določi globa. (60. člen).

3. Da se v drugem stavku beseda “ustno” nadomesti s “pisno”, saj zgolj ustno obvestilo preiskovalnega sodnika o kršitvah ne zadošča za morebitno kasnejše ugotavljanje, ali je ta bil obveščen o kršitvah. Predlog se glasi, da pisno obveščanje ne bi zavlačevalo postopka, bi policija lahko o ugotovljenih kršitvah izrečene prepovedi približevanja ustno obvestila preiskovalnega sodnika takoj, v določenem roku, pa bi morala to storiti tudi pisno. (60. člen)

4. Določitev sankcij za kršitev ukrepov v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Ker sta tako ZNPPoI kot tudi ZPND v postopku spreminjanja, vidimo priložnost, da se v ZPND-ju določijo sankcije oz. zaščitni ukrepi v primeru kršitve, policija pa v ZNPPoI-u dobi ustrezno pooblastilo za izvajanje naloge. (64. člen).
Od predlogov in dopolnitev je bil s strani Ministrstva za notranje zadeve zavrjen prvi predlog za podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja. Za drugi predlog smo dobili odgovor, da je že v praksi pogosteje, da se izreka globa in le izjemoma opozorilo. Tretji predlog bodo upoštevali. Glede četrtega predloga pa pravijo, da podpirajo predlog, da se sankcije uredijo v ZPND ne pa tudi da policija zanje dobi pooblastilo v ZNPPol.

Pripeta sta:
1. "Predlog sprememb in dopolnitev 60., 61. in 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije"
2. "Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije - odgovor"

 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.