Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Dunaj, 17/6/2016
Poročilo Agencije FRA

Dunaj, 17/6/2016
Poročilo Agencije FRA

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je ob svetovnem dnevu begunk/beguncev objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so begunke močno izpostavljene tveganju, da postanejo žrtve nasilja zaradi spola.

Agencija FRA opozarja na nasilje, ki ga doživljajo ženske in deklice, ki so kot begunke prišle v Evropsko unijo in je zaskrbljena nad tem, da nobena od devetih držav, ki jih FRA spremlja, med njimi tudi Slovenija, ne zbira podatkov o nasilju, ki ga doživljajo prispele begunke.

Agencija FRA v poročilu opisuje možnosti za preprečevanje, ugotavljanje in odpravljanje nasilja zaradi spola, izpostavlja, da v državah EU sicer obstajajo različni nacionalni predpisi za obravnavo nasilja zaradi spola, še vedno pa ostajajo številni izzivi pri soočanju s tem vprašanjem.


Sprejemni centri navadno ne nudijo informacij o nasilju zaradi spola in o tem, kako 
nasilje prijaviti. Večina držav EU nima posebnih postopkov za otroke, ki so žrtve nasilja, nekatere države pa imajo težave s pravno pomočjo ali ustrezno interpretacijo za žrtve nasilja. 

Izjava za javnost Agencije FRA na povezavi: http://goo.gl/DqgRIa

Poročilo je dostopno na povezavi: http://goo.gl/tYyycv.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je ob svetovnem dnevu begunk/beguncev objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so begunke močno izpostavljene tveganju, da postanejo žrtve nasilja zaradi spola.

Agencija FRA opozarja na nasilje, ki ga doživljajo ženske in deklice, ki so kot begunke prišle v Evropsko unijo in je zaskrbljena nad tem, da nobena od devetih držav, ki jih FRA spremlja, med njimi tudi Slovenija, ne zbira podatkov o nasilju, ki ga doživljajo prispele begunke.

Agencija FRA v poročilu opisuje možnosti za preprečevanje, ugotavljanje in odpravljanje nasilja zaradi spola, izpostavlja, da v državah EU sicer obstajajo različni nacionalni predpisi za obravnavo nasilja zaradi spola, še vedno pa ostajajo številni izzivi pri soočanju s tem vprašanjem.
Sprejemni centri navadno ne nudijo informacij o nasilju zaradi spola in o tem, kako 
nasilje prijaviti. Večina držav EU nima posebnih postopkov za otroke, ki so žrtve nasilja, nekatere države pa imajo težave s pravno pomočjo ali ustrezno interpretacijo za žrtve nasilja. 

Izjava za javnost Agencije FRA na povezavi: http://goo.gl/DqgRIa

Poročilo je dostopno na povezavi: http://goo.gl/tYyycv.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.