Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

STRASBURG, 23/5/2016
ROMUNIJA

STRASBURG, 23/5/2016
ROMUNIJA
23. maja 2016 je Romunija ratificirala konvencijo, konvencija bo tako v Romuniji pričela veljati 1. septembra 2016.

Do tega dne je 21. držav ratificiralo konvencijo, prav tako pa je s procesom spremljanja začela skupina GREVIO.

Več na:  http://goo.gl/cYQmtE.

23. maja 2016 je Romunija ratificirala konvencijo, konvencija bo tako v Romuniji pričela veljati 1. septembra 2016.

Do tega dne je 21. držav ratificiralo konvencijo, prav tako pa je s procesom spremljanja začela skupina GREVIO.

Več na:  http://goo.gl/cYQmtE.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.