Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

11/5/2016
KONFERENCA V SARAJEVU

11/5/2016
KONFERENCA V SARAJEVU

"Konferenca vladnih institucij in organizacij z ženskimi nevladnimi organizacijami s ciljem izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima"

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka iz Bosne in Hercegovine skupaj s Komisijo za enakost spolov, Parlamentarno skupščino BIH in Agencijo za enakost spolov.


Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki regionalnih in lokalnih partnerjev, Agencije za enakost spolov BIH, Fundacije Kvinna till Kvinna iz Švedske in Varuha človekovih pravic iz BIH. Konference se je udeležila tudi predstavnica Evropskega ženskega lobija (EWL).

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije. 

Dalida Horvat in Katja Matko sta se udeležili konference kot predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

"Konferenca vladnih institucij in organizacij z ženskimi nevladnimi organizacijami s ciljem izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima"

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka iz Bosne in Hercegovine skupaj s Komisijo za enakost spolov, Parlamentarno skupščino BIH in Agencijo za enakost spolov.
Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki regionalnih in lokalnih partnerjev, Agencije za enakost spolov BIH, Fundacije Kvinna till Kvinna iz Švedske in Varuha človekovih pravic iz BIH. Konference se je udeležila tudi predstavnica Evropskega ženskega lobija (EWL).

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije. 

Dalida Horvat in Katja Matko sta se udeležili konference kot predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.