Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
Ljubljana, 01/02/2015
Poslali smo poročilo
PDF    
Ljubljana, 01/02/2015
Poslali smo poročilo

Od 7. do 13. marca 2016 bo potekala seja Odbora za človekove pravice (HUMAN RIGHTS COMMITTE (HRCtee)), na kateri bo obravnavana tudi Slovenija. Društvo na nenasilno komunikacijo in Društvo SOS telefon smo pripravili poročilo o stanju na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini v Sloveniji in ga poslali Odboru. Temi nasilje nad ženskami in nasilje v družini sta v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah obravnavani v 2., 3., 6., 7. in 27. členu. Poročilo je dostopno v angleškem jeziku. 

Od 7. do 13. marca 2016 bo potekala seja Odbora za človekove pravice (HUMAN RIGHTS COMMITTE (HRCtee)), na kateri bo obravnavana tudi Slovenija. Društvo na nenasilno komunikacijo in Društvo SOS telefon smo pripravili poročilo o stanju na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini v Sloveniji in ga poslali Odboru. Temi nasilje nad ženskami in nasilje v družini sta v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah obravnavani v 2., 3., 6., 7. in 27. členu. Poročilo je dostopno v angleškem jeziku. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.