Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF    
Ljubljana, 19. 1. 2016
Članek - ONA
PDF     PDF    
Ljubljana, 19. 1. 2016
Članek - ONA

"Občutek varnosti je izgubljen", Ona, 19. 1. 2016

"... Govorim o »vsakodnevnem« spolnem nasilju nad ženskami, ki se številnim posameznicam dogaja v službi, na prireditvah, javnih in zasebnih dogodkih, najbolj pogosto pa doma. Ne pozabimo, da so ženske žrtve spolnega nasilja najpogosteje s strani svojih partnerjev. V teh prostorih vsakodnevnega življenja žensk je sivo polje neprijavljenih posilstev, spolnega nadlegovanja in nadlegovanja zaradi spola, ogromno." Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon

Celoten članek je priložen v PDF obliki.  

"Občutek varnosti je izgubljen", Ona, 19. 1. 2016

"... Govorim o »vsakodnevnem« spolnem nasilju nad ženskami, ki se številnim posameznicam dogaja v službi, na prireditvah, javnih in zasebnih dogodkih, najbolj pogosto pa doma. Ne pozabimo, da so ženske žrtve spolnega nasilja najpogosteje s strani svojih partnerjev. V teh prostorih vsakodnevnega življenja žensk je sivo polje neprijavljenih posilstev, spolnega nadlegovanja in nadlegovanja zaradi spola, ogromno." Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon

Celoten članek je priložen v PDF obliki.  

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.