Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 24/11/2015
Oddaja Dobro jutro

Ljubljana, 24/11/2015
Oddaja Dobro jutro
Na Oddaji dobro jutro sta Katja Zabukove Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo in Jasna Podreka iz Društva SOS telefon predstavili osnovne značilnosti problematike nasilja nad ženskami in aktivnosti ter nacionalno kampanjo. 

Slika: internet.
Na Oddaji dobro jutro sta Katja Zabukove Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo in Jasna Podreka iz Društva SOS telefon predstavili osnovne značilnosti problematike nasilja nad ženskami in aktivnosti ter nacionalno kampanjo. 

Slika: internet.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.