Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, november 2015
Članek

Ljubljana, november 2015
Članek
V glasilu Mestne občine Ljubljana je bil objavljen članek z naslovom Nasilje nad ženskami je družbeni problem – od besed k dejanjem! in oglas letošnje kampanje Od besed k dejanjem!

Avtorici članka: Dalida Horvat in Maja Plaz
V glasilu Mestne občine Ljubljana je bil objavljen članek z naslovom Nasilje nad ženskami je družbeni problem – od besed k dejanjem! in oglas letošnje kampanje Od besed k dejanjem!

Avtorici članka: Dalida Horvat in Maja Plaz
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.