Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Skopje, Makedonija, 11/11/2015
Slovenke v Skopju

Skopje, Makedonija, 11/11/2015
Slovenke v Skopju

Regionalna konferenca: "Zaščita in podpora ženskam, žrtvam nasilja zaradi spola - trenutna situacija in dobre prakse".

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Nacionalni savet za rodnu ravnopravnost iz Skopja, Makedonija.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki makedonskih institucij, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe iz Makedonije in regije, itd.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Uvodnemu delu konference so sledili trije paneli, na katerih je tekla razprava o zakonodajnem okviru kot predpogoju za ustrezno zaščito žrtev nasilja zaradi spola, razmerah v Makedoniji v smislu nastanitvenih storitev za žrtve nasilja zaradi spola, in izvajanju standardov za zaščito žrtev nasilja zaradi spola, vsebovanih v Konvenciji.

Na tretjem panelu so predstavnice partnerskih organizacij pri projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, predstavile različne izkušnje in dobre prakse v regiji v zvezi z zahtevami Konvencije.

Posebno zanimanje udeleženk in udeležencev konference so vzbudili kazalniki za spremljanje izvajanja Konvencije in analize usklajenosti nacionalne zakonodaje z zahtevami Konvencije, ki so bili pripravljeni v preteklem letu.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila prispevek: "Zaščita in podpora ženskam, žrtvam nasilja zaradi spola - trenutna situacija in dobre prakse v Sloveniji".

 

Regionalna konferenca: "Zaščita in podpora ženskam, žrtvam nasilja zaradi spola - trenutna situacija in dobre prakse".

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Nacionalni savet za rodnu ravnopravnost iz Skopja, Makedonija.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki makedonskih institucij, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe iz Makedonije in regije, itd.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Uvodnemu delu konference so sledili trije paneli, na katerih je tekla razprava o zakonodajnem okviru kot predpogoju za ustrezno zaščito žrtev nasilja zaradi spola, razmerah v Makedoniji v smislu nastanitvenih storitev za žrtve nasilja zaradi spola, in izvajanju standardov za zaščito žrtev nasilja zaradi spola, vsebovanih v Konvenciji.

Na tretjem panelu so predstavnice partnerskih organizacij pri projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, predstavile različne izkušnje in dobre prakse v regiji v zvezi z zahtevami Konvencije.

Posebno zanimanje udeleženk in udeležencev konference so vzbudili kazalniki za spremljanje izvajanja Konvencije in analize usklajenosti nacionalne zakonodaje z zahtevami Konvencije, ki so bili pripravljeni v preteklem letu.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila prispevek: "Zaščita in podpora ženskam, žrtvam nasilja zaradi spola - trenutna situacija in dobre prakse v Sloveniji".

 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.