Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 14/07/2015
KOLATERALNE ŽRTVE

Ljubljana, 14/07/2015
KOLATERALNE ŽRTVE

Odziv društva na umor policista na Ižanski cesti, kot posledica odziva na klic ob družinskem nasilju.

Opozorili smo, da ima nasilje v zasebni sferi lahko škodljive posledice, ne samo za žrtve, tudi širši krog ljudi, ki je z žrtvijo povezan ali ji želi pomagati. Kolateralni umori so žal pogost scenarij v okviru intimnopartnerskih umorov.

Objavljeno v različnih medijih.

Foto: internet. 

Odziv društva na umor policista na Ižanski cesti, kot posledica odziva na klic ob družinskem nasilju.

Opozorili smo, da ima nasilje v zasebni sferi lahko škodljive posledice, ne samo za žrtve, tudi širši krog ljudi, ki je z žrtvijo povezan ali ji želi pomagati. Kolateralni umori so žal pogost scenarij v okviru intimnopartnerskih umorov.

Objavljeno v različnih medijih.

Foto: internet. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.