Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Nova Gorica, 3.6.2015
Delavnica

Nova Gorica, 3.6.2015
Delavnica

Strokovna sodelavka Društva SOS telefon, dr. Jasna Podreka je izvedla delavnico o nasilju in je bila namenjena priseljenim ženskam.
Pogovarjale smo se o tem kaj pomeni nasilje, s posebnim poudarkom na nasilje nad ženskami v zasebni sferi, kako nasilje prepoznavamo, kje nasilje prijavimo in kam se lahko zatečemo, če smo žrtev nasilja. Prav tako pa je bilo na delavnici predstavljeno delovanje in aktivnosti Društva SOS telefon.

Strokovna sodelavka Društva SOS telefon, dr. Jasna Podreka je izvedla delavnico o nasilju in je bila namenjena priseljenim ženskam.
Pogovarjale smo se o tem kaj pomeni nasilje, s posebnim poudarkom na nasilje nad ženskami v zasebni sferi, kako nasilje prepoznavamo, kje nasilje prijavimo in kam se lahko zatečemo, če smo žrtev nasilja. Prav tako pa je bilo na delavnici predstavljeno delovanje in aktivnosti Društva SOS telefon.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.