Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

8/12/2015, Ljubljana
OBISK

8/12/2015, Ljubljana
OBISK

Društvo SOS telefon je sprejelo obisk sedmih članov delegacije vlade Črne Gore, ki jo je vodil United Nations Development Programs - UNDP Črna Gora. Predstavljeno je bilo  področje preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami v Sloveniji ter programi Društva  SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Obisk je organiziral Dom Danice Vogrinec Maribor v okviru projekta razvoja sistema socialne varnosti, ki ga financira United Nations Development Programs - UNDP Črna Gora, za oblikovanje sistema dolgotrajne oskrbe in zaščite starejših v Črni Gori. Predstavitev je izvedla Dalida Horvat.

Društvo SOS telefon je sprejelo obisk sedmih članov delegacije vlade Črne Gore, ki jo je vodil United Nations Development Programs - UNDP Črna Gora. Predstavljeno je bilo  področje preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami v Sloveniji ter programi Društva  SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Obisk je organiziral Dom Danice Vogrinec Maribor v okviru projekta razvoja sistema socialne varnosti, ki ga financira United Nations Development Programs - UNDP Črna Gora, za oblikovanje sistema dolgotrajne oskrbe in zaščite starejših v Črni Gori. Predstavitev je izvedla Dalida Horvat.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.