Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF     PDF    
25/11/2015, Podgorica
"PODGORIŠKA DEKLARACIJA"
PDF     PDF     PDF    
25/11/2015, Podgorica
"PODGORIŠKA DEKLARACIJA"

Podgoriška deklaracija je bila sprejeta 25. novembra 2015, ob Mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami, na mednarodni konferenci »Splošne in specializirane oblike pomoči ženskam – žrtvam nasilja – jamstvo razpoložljivosti in kakovosti storitev«, ki je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki sta jo organizirala Odbor za enakost spolov (Parlament Črne gore) in nevladna organizacija Ženska varna hiša, s finančno pomočjo EU, TASCO – People2People component in UN Women, 24. in 25. 11. 2015 v Podgorici, Črna gora.

Deklaracijo so podpisale predstavnice in predstavniki parlamentov, vlad, državnih institucij in organizacij civilne družbe, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanje pravic žensk, žrtev nasilja iz 11 držav: Črna gora, Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija in Turčija. Deklaracija bo poslana vodjem držav, katerih predstavnice in predstavniki so jo podpisali.

Udeleženke in udeleženci konference se zavzemajo za  nadaljnje sodelovanje držav v regiji za izvajanje in spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima s skupnim ciljem doseči ničelno toleranco do nasilja nad ženskami in nasilja v družini, razvoja demokracije in enakopravne udeležbe obeh spolov v omenjenih dejavnostih.

Podgoriška deklaracija je bila sprejeta 25. novembra 2015, ob Mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami, na mednarodni konferenci »Splošne in specializirane oblike pomoči ženskam – žrtvam nasilja – jamstvo razpoložljivosti in kakovosti storitev«, ki je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki sta jo organizirala Odbor za enakost spolov (Parlament Črne gore) in nevladna organizacija Ženska varna hiša, s finančno pomočjo EU, TASCO – People2People component in UN Women, 24. in 25. 11. 2015 v Podgorici, Črna gora.

Deklaracijo so podpisale predstavnice in predstavniki parlamentov, vlad, državnih institucij in organizacij civilne družbe, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanje pravic žensk, žrtev nasilja iz 11 držav: Črna gora, Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija in Turčija. Deklaracija bo poslana vodjem držav, katerih predstavnice in predstavniki so jo podpisali.

Udeleženke in udeleženci konference se zavzemajo za  nadaljnje sodelovanje držav v regiji za izvajanje in spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima s skupnim ciljem doseči ničelno toleranco do nasilja nad ženskami in nasilja v družini, razvoja demokracije in enakopravne udeležbe obeh spolov v omenjenih dejavnostih.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.