Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 1/10/2014
SPREMEMBA KAZEN. ZAKONIKA

Ljubljana, 1/10/2014
SPREMEMBA KAZEN. ZAKONIKA

Oktobra 2015 začne veljati novi Kazenski zakonik KZ-1C (Uradni list RS, št. 54/15) ki je bil sprejet julija 2015. Novi Kazenski zakonik skladno z določili Istanbulske konvencije opredeljuje dve novi kaznivi dejanji in sicer:

- kaznivo dejanje zalezovanja (134.a člen),
- kaznivo dejanje prisilne sklenitve zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti (132.a člen).

Kazenski zakonik (KZ-1C) je dostopen tukaj.

 

Oktobra 2015 začne veljati novi Kazenski zakonik KZ-1C (Uradni list RS, št. 54/15) ki je bil sprejet julija 2015. Novi Kazenski zakonik skladno z določili Istanbulske konvencije opredeljuje dve novi kaznivi dejanji in sicer:

- kaznivo dejanje zalezovanja (134.a člen),
- kaznivo dejanje prisilne sklenitve zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti (132.a člen).

Kazenski zakonik (KZ-1C) je dostopen tukaj.

 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.