Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
Ženeva, 1/12/2015
Priporočila CEDAW
PDF    
Ženeva, 1/12/2015
Priporočila CEDAW

ODBOR KONVENCIJE ZN ZA ODPRAVO DISKRIMINACIJE ŽENSK (CEDAW) je izdal priporočila Republiki Sloveniji na podlagi seje, ki je potekala 30. 10. 2015. Priporočila se nanašajo na člene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Glede dveh točk, ki sva v dokumentu posebej navedeni bo morala Slovenija poročati leta 2017. Naslednje uradno poročilo pa mora država pripraviti do leta 2019.

Glede področja Nasilje nad ženskami, ki spada pod 19. splošno priporočilo Odbora in se nanaša še na druge člene Konvencije in priporočila, je Odbor zapisal, da država v zakonodajo vključi vse oblike nasilja nad ženskami, tako v zasebni, kot tudi v javni sferi, da sprejme in izvaja Nacionalni program na tem področju, sprejme ustrezne ukrepe, da bodo vse oblike nasilja nad ženskami temeljito preiskovane in preganjane in da bo sankcija za povzročitelje nasilja sorazmerne s težo kaznivega dejanja.


Ustanovi stalni mehanizem in mrežo zatočišč in kriznih centrov v vsemi oblikami pomoči žrtvam nasilja razširi po celotnem teritoriju države, mreža naj bo ustrezno financirana. Prav tako opozarja na učinkovita pravna sredstva in ustrezne odškodnine za žrtve nasilja. Odbor poziva državo k sistematičnemu zbiranju statističnih podatkov na tem področju in na usposabljanja o dosledni uporabi določb kazenskega prava za sodnice/sodnike, odvetnice/odvetnike, zaposlene na policiji in druge. Opozarjajo na nujnost kampanj ozaveščanja za splošno javnost o kazenski naravi nasilja v družini.

Nevladne organizacije bomo v tem času spremljale uveljavljanje vseh priporočil in širile zavedanja o Konvenciji CEDAW in človekovih pravicah žensk. Pred naslednjo sejo Odbora CEDAW bomo pripravile t.i. senčno poročilo, v katerem bomo ponovno pregledale stanje na področjih, ki jih Konvencija obravnava.

Več na internetni povezavi TUKAJ

ODBOR KONVENCIJE ZN ZA ODPRAVO DISKRIMINACIJE ŽENSK (CEDAW) je izdal priporočila Republiki Sloveniji na podlagi seje, ki je potekala 30. 10. 2015. Priporočila se nanašajo na člene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Glede dveh točk, ki sva v dokumentu posebej navedeni bo morala Slovenija poročati leta 2017. Naslednje uradno poročilo pa mora država pripraviti do leta 2019.

Glede področja Nasilje nad ženskami, ki spada pod 19. splošno priporočilo Odbora in se nanaša še na druge člene Konvencije in priporočila, je Odbor zapisal, da država v zakonodajo vključi vse oblike nasilja nad ženskami, tako v zasebni, kot tudi v javni sferi, da sprejme in izvaja Nacionalni program na tem področju, sprejme ustrezne ukrepe, da bodo vse oblike nasilja nad ženskami temeljito preiskovane in preganjane in da bo sankcija za povzročitelje nasilja sorazmerne s težo kaznivega dejanja.
Ustanovi stalni mehanizem in mrežo zatočišč in kriznih centrov v vsemi oblikami pomoči žrtvam nasilja razširi po celotnem teritoriju države, mreža naj bo ustrezno financirana. Prav tako opozarja na učinkovita pravna sredstva in ustrezne odškodnine za žrtve nasilja. Odbor poziva državo k sistematičnemu zbiranju statističnih podatkov na tem področju in na usposabljanja o dosledni uporabi določb kazenskega prava za sodnice/sodnike, odvetnice/odvetnike, zaposlene na policiji in druge. Opozarjajo na nujnost kampanj ozaveščanja za splošno javnost o kazenski naravi nasilja v družini.

Nevladne organizacije bomo v tem času spremljale uveljavljanje vseh priporočil in širile zavedanja o Konvenciji CEDAW in človekovih pravicah žensk. Pred naslednjo sejo Odbora CEDAW bomo pripravile t.i. senčno poročilo, v katerem bomo ponovno pregledale stanje na področjih, ki jih Konvencija obravnava.

Več na internetni povezavi TUKAJ

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.