Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Haag, 3. – 6.11.2015
Svet. konf. varnih hiš

Haag, 3. – 6.11.2015
Svet. konf. varnih hiš

Letos smo se prvič udeležili svetovne konference varnih hiš, ki je potekala od 3. do 6. novembra 2015 v Haagu na Nizozemskem. Organizirala jo je Fundacija varnih hiš Nizozemske na predlog Globalne mreže varnih hiš. Udeležilo se jo je okoli 1000 udeležencev iz 115 držav celega sveta. Glavne teme konference so bile: ekonomska neodvisnost žrtev nasilja, trajnostno financiranje programov, inovativni pristopi za odpravo nasilja nad ženskami in za podporo preživelim, pregled dogajanja po svetu in spodbujanje globalne mreže. Ena od treh žensk na svetu ima izkušnje fizičnega in/ali spolnega nasilja vsaj enkrat v svojem življenju, običajno s strani intimnega partnerja. Nasilje ima velik vpliv na preživele, njihove družine in skupnosti. Za posledico ima ogromne socialne in gospodarske stroške za posameznike, družine, podjetja, skupnosti in društva. V zadnjih desetletjih so številne države dosegle velik napredek pri uvajanju zakonodaje, žal pa je izvajanje in spremljanje le-te še vedno šibko ali počasno.


Nekdanja posebna poročevalka ZN o nasilju nad ženskami, Rashida Manjoo je izjavila: »Nasilje je endemično in pomanjkanje odgovornosti za kršitve, ki jih ženske doživljajo, je prej pravilo kot izjema (2013).« Doseganje »enakosti med spoloma in neodvisnost žensk in deklet« je eden od ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki jo je podpisalo 193 držav članic ZN v okviru letne generalne skupščine septembra 2015. Generalni sekretar Ban Ki-moon je razglasil odpravo nasilja nad ženskami kot najpomembnejšo prednostno nalogo pri delu ZN.

Udeleženci konference so zaključili srečanje s pozivom vladam, agencijam ZN, mednarodnim organizacijam, zasebnemu sektorju in civilni družbi, da sprejmejo nujne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in odpravo nasilja nad ženskami in otroki.

Link: http://www.worldshelterconference.org/en/

Letos smo se prvič udeležili svetovne konference varnih hiš, ki je potekala od 3. do 6. novembra 2015 v Haagu na Nizozemskem. Organizirala jo je Fundacija varnih hiš Nizozemske na predlog Globalne mreže varnih hiš. Udeležilo se jo je okoli 1000 udeležencev iz 115 držav celega sveta. Glavne teme konference so bile: ekonomska neodvisnost žrtev nasilja, trajnostno financiranje programov, inovativni pristopi za odpravo nasilja nad ženskami in za podporo preživelim, pregled dogajanja po svetu in spodbujanje globalne mreže. Ena od treh žensk na svetu ima izkušnje fizičnega in/ali spolnega nasilja vsaj enkrat v svojem življenju, običajno s strani intimnega partnerja. Nasilje ima velik vpliv na preživele, njihove družine in skupnosti. Za posledico ima ogromne socialne in gospodarske stroške za posameznike, družine, podjetja, skupnosti in društva. V zadnjih desetletjih so številne države dosegle velik napredek pri uvajanju zakonodaje, žal pa je izvajanje in spremljanje le-te še vedno šibko ali počasno.
Nekdanja posebna poročevalka ZN o nasilju nad ženskami, Rashida Manjoo je izjavila: »Nasilje je endemično in pomanjkanje odgovornosti za kršitve, ki jih ženske doživljajo, je prej pravilo kot izjema (2013).« Doseganje »enakosti med spoloma in neodvisnost žensk in deklet« je eden od ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki jo je podpisalo 193 držav članic ZN v okviru letne generalne skupščine septembra 2015. Generalni sekretar Ban Ki-moon je razglasil odpravo nasilja nad ženskami kot najpomembnejšo prednostno nalogo pri delu ZN.

Udeleženci konference so zaključili srečanje s pozivom vladam, agencijam ZN, mednarodnim organizacijam, zasebnemu sektorju in civilni družbi, da sprejmejo nujne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in odpravo nasilja nad ženskami in otroki.

Link: http://www.worldshelterconference.org/en/

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.