Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF    
1/7/2015 Ljubljana
Seja Odbora za pravosodje
PDF     PDF    
1/7/2015 Ljubljana
Seja Odbora za pravosodje

V Državnem zboru Republike Slovenije je 1. julija 2015 potekala seja Odbora za pravosodje, na kateri se je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), druga obravnava, EPA 530-VII.

Na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) smo nevladne in vladne organizacije s področja problematike nasilja v družini podale predloge in pripombe.


Vsem političnim odločevalkam in odločevalcem smo z zahtevami za podporo naših skupnih predlogov poslali letak. 

V Državnem zboru Republike Slovenije je 1. julija 2015 potekala seja Odbora za pravosodje, na kateri se je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), druga obravnava, EPA 530-VII.

Na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) smo nevladne in vladne organizacije s področja problematike nasilja v družini podale predloge in pripombe.
Vsem političnim odločevalkam in odločevalcem smo z zahtevami za podporo naših skupnih predlogov poslali letak. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.