Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
16/4/2015, Ljubljana
Kazenski zakonik
PDF    
16/4/2015, Ljubljana
Kazenski zakonik

Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), EVA 2014-2030-0005

Organizacije, ki delujemo na področju nasilja v družini  pozdravljamo spremembe Kazenskega zakonika in podajamo svoje pripombe in predloge, ki po našem mnenju prispevajo k boljšemu varstvu ranljivih skupin in spoštovanju osebnega dostojanstva žrtev kaznivih dejanj, katerih pravice in interese zastopajo naše organizacije.


Celoten dopis Ministrstvu za pravosodje s predlogi in pripombami na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) lahko preberete v priponki.

 

Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), EVA 2014-2030-0005

Organizacije, ki delujemo na področju nasilja v družini  pozdravljamo spremembe Kazenskega zakonika in podajamo svoje pripombe in predloge, ki po našem mnenju prispevajo k boljšemu varstvu ranljivih skupin in spoštovanju osebnega dostojanstva žrtev kaznivih dejanj, katerih pravice in interese zastopajo naše organizacije.
Celoten dopis Ministrstvu za pravosodje s predlogi in pripombami na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) lahko preberete v priponki.

 
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.