Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
21/4/2015 Ljubljana
Onina peticija
PDF    
21/4/2015 Ljubljana
Onina peticija
"Nasilje nad ženskami in otroki je družbeni problem, politične odločevalke in odločevalci so se zavzeli za ničelno toleranco do nasilja in prepoznali potrebo po izboljšavi sistemske ureditve področja nasilja v družini."

Vir: priloga Ona, 21.4.2015
"Nasilje nad ženskami in otroki je družbeni problem, politične odločevalke in odločevalci so se zavzeli za ničelno toleranco do nasilja in prepoznali potrebo po izboljšavi sistemske ureditve področja nasilja v družini."

Vir: priloga Ona, 21.4.2015
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.