Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

15/4/2015 Ljubljana
Rezultat

15/4/2015 Ljubljana
Rezultat
Rezultat posveta o predlogih za spremembo zakonodaje

Organizacije, ki delujemo na področju nasilja v družini pozdravljamo spremembe Kazenskega zakonika in v predpisanem roku podajamo svoje pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) ter podajamo tudi nekatere svoje predloge, ki po našem mnenju prispevajo k boljšemu varstvu ranljivih skupin in spoštovanju osebnega dostojanstva žrtev kaznivih dejanj, katerih pravice in interese zastopajo naše organizacije.
Rezultat posveta o predlogih za spremembo zakonodaje

Organizacije, ki delujemo na področju nasilja v družini pozdravljamo spremembe Kazenskega zakonika in v predpisanem roku podajamo svoje pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) ter podajamo tudi nekatere svoje predloge, ki po našem mnenju prispevajo k boljšemu varstvu ranljivih skupin in spoštovanju osebnega dostojanstva žrtev kaznivih dejanj, katerih pravice in interese zastopajo naše organizacije.
Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), EVA 2014-2030-0005
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.