Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev zadostnega števila ustreznih lahko dostopnih zavetišč, ki nudijo varno nastanitev in proaktivno navezovanje stika z žrtvami, predvsem ženskami in njihovimi otroki.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 23. člena Zatočišča ali varne hiše
Primerjava med državami 23. člena Zatočišča ali varne hiše
VPRAŠANJA
 
a. Ali obstajajo v vaši državi zatočišča za žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini? Navedite, katere žrtve so upravičene do te namestitve (glede na vrsto nasilja). Koliko zatočišč obstaja? Kakšne so zmogljivosti - število prostih mest, ki so na voljo? Ali lahko določite razmerje med številom mest in številom prebivalk/prebivalcev - standard je eno mesto za eno družino na 10.000 prebivalk/prebivalcev?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

a. Ali obstajajo v vaši državi zatočišča za žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini? Navedite, katere žrtve so upravičene do te namestitve (glede na vrsto nasilja). Koliko zatočišč obstaja? Kakšne so zmogljivosti - število prostih mest, ki so na voljo? Ali lahko določite razmerje med številom mest in številom prebivalk/prebivalcev - standard je eno mesto za eno družino na 10.000 prebivalk/prebivalcev?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
b. Ali obstajajo posebna zatočišča za žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini ali so obstoječa zatočišča splošno namenjena za namestitve tudi za druge žrtve, brezdomce, itd.? Kdo vodi zatočišča? Prosimo, pojasnite akreditacijske postopke. Kdo nadzoruje delo zatočišč in kako? Kako se zatočišča financirajo? Ali so storitve v zatočiščih brezplačne?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

b. Ali obstajajo posebna zatočišča za žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini ali so obstoječa zatočišča splošno namenjena za namestitve tudi za druge žrtve, brezdomce, itd.? Kdo vodi zatočišča? Prosimo, pojasnite akreditacijske postopke. Kdo nadzoruje delo zatočišč in kako? Kako se zatočišča financirajo? Ali so storitve v zatočiščih brezplačne?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
c. Ali so zatočišča odprta 24 ur, vse dni v tednu? Ali obstaja standardiziran postopek za vstop v zatočišča? Kakšni so pogoji, ki jih je treba izpolniti, za bivanje v zatočišču? Kako dolgo lahko žrtve ostanejo? Ali lahko pripeljejo svoje otroke? Ali imajo zatočišča tehnične ukrepe za zagotavljanje varnostni, kot so kamere, policijsko varnost ali zagotovljeno drugo varstvo, itd., da se zagotovi varnost žrtev in osebja? Ali lahko posredujete informacije o naravi sodelovanja s policijo – ali je sodelovanje institucionalizirano ali neformalno (posledica posebnih protokolov, ali notranjih formalnih/neformalnih sporazumov)? Ali zatočišča sodelujejo s centri za socialno varstvo ali nevladnimi organizacijami. Prosimo, pojasnite naravo sodelovanja (formalno, neformalno, itd.).
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

c. Ali so zatočišča odprta 24 ur, vse dni v tednu? Ali obstaja standardiziran postopek za vstop v zatočišča? Kakšni so pogoji, ki jih je treba izpolniti, za bivanje v zatočišču? Kako dolgo lahko žrtve ostanejo? Ali lahko pripeljejo svoje otroke? Ali imajo zatočišča tehnične ukrepe za zagotavljanje varnostni, kot so kamere, policijsko varnost ali zagotovljeno drugo varstvo, itd., da se zagotovi varnost žrtev in osebja? Ali lahko posredujete informacije o naravi sodelovanja s policijo – ali je sodelovanje institucionalizirano ali neformalno (posledica posebnih protokolov, ali notranjih formalnih/neformalnih sporazumov)? Ali zatočišča sodelujejo s centri za socialno varstvo ali nevladnimi organizacijami. Prosimo, pojasnite naravo sodelovanja (formalno, neformalno, itd.).
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
d. Koliko mora biti žrtev stara, da se jo namesti v zatočišče? Ali je mladoletnikom dovoljeno ostati? Ali obstaja posebno zatočišča za mladoletne žrtve nasilja nad ženskami in nasilja v družini? Ali zaposlene/zaposleni naredijo individualni načrt varnosti žrtvam, in če je to potrebno, kot tudi za njihove otroke? Ali je osebje deležno usposabljanja pred nastopom zaposlitve?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

d. Koliko mora biti žrtev stara, da se jo namesti v zatočišče? Ali je mladoletnikom dovoljeno ostati? Ali obstaja posebno zatočišča za mladoletne žrtve nasilja nad ženskami in nasilja v družini? Ali zaposlene/zaposleni naredijo individualni načrt varnosti žrtvam, in če je to potrebno, kot tudi za njihove otroke? Ali je osebje deležno usposabljanja pred nastopom zaposlitve?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
e. Kako so žrtvam posredovane informacije o zatočiščih – preko policije, centra za socialno delo, nevladnih organizacij, itd.?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

e. Kako so žrtvam posredovane informacije o zatočiščih – preko policije, centra za socialno delo, nevladnih organizacij, itd.?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
f. Koliko žrtev je bilo sprejetih v zatočišča v zadnjih dveh letih?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

f. Koliko žrtev je bilo sprejetih v zatočišča v zadnjih dveh letih?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.