Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
20. člen - Splošne podporne storitve
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
20. člen - Splošne podporne storitve
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
20. člen - Splošne podporne storitve
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da imajo žrtve dostop do storitev, ki jim omogočajo okrevanje po nasilju. Ti ukrepi morajo vključevati, kadar je to potrebno, storitve, kakor so pravno in psihološko svetovanje, finančna pomoč, nastanitev, izobraževanje, usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da imajo žrtve dostop do zdravstvenih in socialnih storitev ter da so storitve ustrezno financirane in strokovnjaki usposobljeni za pomoč žrtvam in njihovo napotitev k ustreznim storitvam.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 20. člena Splošne podporne storitve
Primerjava med državami 20. člena Splošne podporne storitve
VPRAŠANJA
 
a. Ali imajo žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini na voljo naslednje storitve: pravno in psihološko svetovanje, finančno podporo, stanovanja, izobraževanje, usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve? Prosimo, da navedete ustanovo, ki nudi storitev in vrsto storitve. Ali so na voljo še dodatne storitve, če da, jih navedite. Ali so brezplačne? Ali so žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini izrecno priznane v zakonodaji, notranjih postopkovnih dokumentih, protokolih ali smernicah, kot skupina, ki potrebuje posebno pozornost ali prednost pri učinkovitem dostopu do teh storitev? Ali obstaja posebno pravilo ali priporočilo, da je potrebno žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini obravnavati s podporo in njihove potrebe ustrezno obravnavati? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite dokument/dokumente, v katerih je to opredeljeno. Ali obstaja pravilo o najvišjem številu posvetovanj ali časovna omejitev za zagotavljanje take pomoči, ali druge uredbe, ki bi lahko imele negativen vpliv na podporo in zaščito žrtev? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, pojasnite.
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

a. Ali imajo žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini na voljo naslednje storitve: pravno in psihološko svetovanje, finančno podporo, stanovanja, izobraževanje, usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve? Prosimo, da navedete ustanovo, ki nudi storitev in vrsto storitve. Ali so na voljo še dodatne storitve, če da, jih navedite. Ali so brezplačne? Ali so žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini izrecno priznane v zakonodaji, notranjih postopkovnih dokumentih, protokolih ali smernicah, kot skupina, ki potrebuje posebno pozornost ali prednost pri učinkovitem dostopu do teh storitev? Ali obstaja posebno pravilo ali priporočilo, da je potrebno žrtve nasilja nad ženskami ali nasilja v družini obravnavati s podporo in njihove potrebe ustrezno obravnavati? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite dokument/dokumente, v katerih je to opredeljeno. Ali obstaja pravilo o najvišjem številu posvetovanj ali časovna omejitev za zagotavljanje take pomoči, ali druge uredbe, ki bi lahko imele negativen vpliv na podporo in zaščito žrtev? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, pojasnite.
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
b. Ali obstaja pravna podlaga ali drugi ukrepi (postopki), ki zagotavljajo, da imajo žrtve nasilja nad ženskami ali v nasilja družini dostop do zdravstvenih in socialnih storitev? Ali so te pravice žrtvam izrecno priznane v zakonodaji, državnih ali drugih dokumentih? Ali so bile zaposlene/zaposleni v zdravstvu in socialnih službah deležni usposabljanj, kako ravnati z žrtvami nasilja nad ženskami ali nasilja v družini, zlasti (a) kakšne so potrebe in pravice žrtev in (b) kako uporabljati mehanizem napotitev, da bi zagotovili zadostno podporo? Če je prišlo do tovrstnih usposabljanj, navedite njihovo pogostost (so bili organizirani na redni bazi), kdo jih je vodil in financiral? Ali so zaposlene/zaposleni dolžni napotiti žrtve k policiji, tožilstvu, ali drugim ustreznim službam? Ali so strokovnjakinje/strokovnjaki iz pravosodnega sektorja dolžni napotiti žrtve na zdravstvene in socialne službe? Ali so zdravstvene in socialne službe ustrezne glede na finančni in kadrovski vidik, da zagotovijo dolgoročno pomoč, kot je svetovanje, zdravstveno varstvo in finančno podporo? Ali obstaja pravilo o najvišjem številu posvetovanj ali časovna ovira za zagotavljanje take pomoči? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, pojasnite
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

b. Ali obstaja pravna podlaga ali drugi ukrepi (postopki), ki zagotavljajo, da imajo žrtve nasilja nad ženskami ali v nasilja družini dostop do zdravstvenih in socialnih storitev? Ali so te pravice žrtvam izrecno priznane v zakonodaji, državnih ali drugih dokumentih? Ali so bile zaposlene/zaposleni v zdravstvu in socialnih službah deležni usposabljanj, kako ravnati z žrtvami nasilja nad ženskami ali nasilja v družini, zlasti (a) kakšne so potrebe in pravice žrtev in (b) kako uporabljati mehanizem napotitev, da bi zagotovili zadostno podporo? Če je prišlo do tovrstnih usposabljanj, navedite njihovo pogostost (so bili organizirani na redni bazi), kdo jih je vodil in financiral? Ali so zaposlene/zaposleni dolžni napotiti žrtve k policiji, tožilstvu, ali drugim ustreznim službam? Ali so strokovnjakinje/strokovnjaki iz pravosodnega sektorja dolžni napotiti žrtve na zdravstvene in socialne službe? Ali so zdravstvene in socialne službe ustrezne glede na finančni in kadrovski vidik, da zagotovijo dolgoročno pomoč, kot je svetovanje, zdravstveno varstvo in finančno podporo? Ali obstaja pravilo o najvišjem številu posvetovanj ali časovna ovira za zagotavljanje take pomoči? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, pojasnite
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.