Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Podpiši!
   Ime in priimek
   E-naslov
   Komentar -
Število komentarjev: 15731   
Pokliči in povej!
Če doživljate nasilje ali če veste za nekoga, ki doživlja nasilje, poiščite pomoč! SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (080 / 11 55) deluje vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00 ure. Na brezplačni telefonski številki smo vam na voljo za telefonski svetovalni, anonimni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami za žrtve nasilja.
O projektu
Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola

Projekt financira: Evropskа unijа v okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Trajanje projekta: 48 mesecev (2012-2016)

Osnovni cilj projekta je prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za zaščito pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel človekovih pravic, demokracije, socialne vključenosti in usklajevanje z evropskimi vrednotami.

Splošni cilj projekta je povečanje zmogljivosti ženskih nevladnih organizacij in mrež v štirih državah Zahodnega Balkana na področjih analiz, spremljanja in zagovorništva na področju varstva žensk zaradi nasilja na podlagi spola, z namenom po dolgoročnem regionalnem sodelovanju in učenju, prenosom izkušenj ter dobrih praks iz EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Executive summary Executive summary (I phase 2012-2014)
Evaluation report summary Evaluation report summary (I phase 2012-2014)
Executive summary Executive summary (II phase 2015-2016)
Evaluation report summary Evaluation report summary (II phase 2015-2016)
 
Aktivnosti
 
Publikacije in poročila
 
 
Partnerske organizacije:
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.