Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naslednja naklepna dejanja opredelijo kot kazniva:
a. vaginalna, analna ali oralna spolna penetracija v telo druge osebe s katerim koli delom telesa ali predmetom brez njenega privoljenja;
b. izvajanje drugih spolnih dejanj z osebo proti njeni volji;
c. pripraviti drugo osebo v neprostovoljna spolna dejanja s tretjo osebo.

2. Privolitev mora biti dana prostovoljno kot izraz svobodne volje osebe, ocenjene v okviru danih okoliščin.

3. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se določbe prvega odstavka uporabljajo tudi za dejanja, storjena zoper nekdanje ali sedanje zakonce ali partnerje, kakor jih priznava notranje pravo.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja kaznovanje vseh primerov spolnega nasilja in posilstev, skladno z opredelitvijo v Konvenciji, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja kaznovanje vseh primerov spolnega nasilja in posilstev, skladno z opredelitvijo v Konvenciji, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
2. Število poročanj – prijav spolnega nasilja nad ženskami, vključno s posilstvi, podane na policijo in druge institucije/službe (socialne službe, urad državnega tožilstva, zdravstvene ustanove, ustrezne nevladne organizacije), razvrščene po spolu in razmerju s povzročiteljem, na letni ravni.
Odgovor:
2. Število poročanj – prijav spolnega nasilja nad ženskami, vključno s posilstvi, podane na policijo in druge institucije/službe (socialne službe, urad državnega tožilstva, zdravstvene ustanove, ustrezne nevladne organizacije), razvrščene po spolu in razmerju s povzročiteljem, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
3. Odstotek poročanj – prijav spolnega nasilja nad ženskami, vključno s posilstvi, ki jih prejeme urad državnega tožilca glede na skupno število teh sporočanj (prijav), podanih na ustrezne službe, na letni ravni.
Odgovor:
3. Odstotek poročanj – prijav spolnega nasilja nad ženskami, vključno s posilstvi, ki jih prejeme urad državnega tožilca glede na skupno število teh sporočanj (prijav), podanih na ustrezne službe, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
4. Odstotek sproženih kazenskih/prekrškovnih postopkov za spolno nasilje nad ženskami, vključno s posilstvi, glede na celotno število teh sporočanj (prijav), podanih na ustrezne službe, na letni ravni.
Odgovor:
4. Odstotek sproženih kazenskih/prekrškovnih postopkov za spolno nasilje nad ženskami, vključno s posilstvi, glede na celotno število teh sporočanj (prijav), podanih na ustrezne službe, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
5. Odstotek pravnomočnih/končnih sodb sodišč za spolno nasilje nad ženskami, vključno s posilstvi, glede na celotno število teh poročanj – prijav, podanih na ustrezne službe, na letni ravni.
Odgovor:
5. Odstotek pravnomočnih/končnih sodb sodišč za spolno nasilje nad ženskami, vključno s posilstvi, glede na celotno število teh poročanj – prijav, podanih na ustrezne službe, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
6. Odstotek izrečenih zapornih kazni zaradi spolnega nasilja nad ženskami, vključno s posilstvi, glede na celotno število teh poročanj – prijav (končan sodni postopek), na letni ravni.
Odgovor:
6. Odstotek izrečenih zapornih kazni zaradi spolnega nasilja nad ženskami, vključno s posilstvi, glede na celotno število teh poročanj – prijav (končan sodni postopek), na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.