Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
1/12/2014, Ljubljana
ODPRTO PISMO VLADI
PDF    
1/12/2014, Ljubljana
ODPRTO PISMO VLADI

NEVLADNE ORGANIZACIJE ODLOČNO NASPROTUJEMO OBRAVNAVI PREDLOGA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI  (ZBPP-C) PO NUJNEM POSTOPKU IN VLADO NAMESTO UKINITVE POZIVAMO K USTREZNEJŠI UREDITVI INSTITUTA PRVEGA PRAVNEGA NASVETA. 

NEVLADNE ORGANIZACIJE ODLOČNO NASPROTUJEMO OBRAVNAVI PREDLOGA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI  (ZBPP-C) PO NUJNEM POSTOPKU IN VLADO NAMESTO UKINITVE POZIVAMO K USTREZNEJŠI UREDITVI INSTITUTA PRVEGA PRAVNEGA NASVETA. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.