Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
01/06/2014, Ljubljana
Senčno poročilo
PDF    
01/06/2014, Ljubljana
Senčno poročilo

Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK) in Pravno informacijski center (PIC) sta sodelovala pri pripravi Senčnega poročila koalicije NVO-jev Odboru za ekonomske, socialne in kulturne pravice ob 2 periodičnem poročilu RS k Mednarodnem paktu o ESK pravicah.

DNK je sodeloval pri oddelku Varstvo družine in otroka s prispevki:

- Stiki in odvzem otroka,

- Preprečevanje nasilja v družini in

- Kaznivo dejanje grožnje in zaščitni ukrepi.
 

PIC pa je sodeloval na področju:

- Dostop do brezplačne pravne pomoči,

- Socialna zaščita in socialno varstvo varstvo,

- Preživnine.

 

Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK) in Pravno informacijski center (PIC) sta sodelovala pri pripravi Senčnega poročila koalicije NVO-jev Odboru za ekonomske, socialne in kulturne pravice ob 2 periodičnem poročilu RS k Mednarodnem paktu o ESK pravicah.

DNK je sodeloval pri oddelku Varstvo družine in otroka s prispevki:

- Stiki in odvzem otroka,

- Preprečevanje nasilja v družini in

- Kaznivo dejanje grožnje in zaščitni ukrepi.
 

PIC pa je sodeloval na področju:

- Dostop do brezplačne pravne pomoči,

- Socialna zaščita in socialno varstvo varstvo,

- Preživnine.

 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.