Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

23/4/2014
KONVENCIJA V VELJAVO!

23/4/2014
KONVENCIJA V VELJAVO!
Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini bo stopila v veljavo 1. avgusta 2014, potem ko je Andora postala 10 država, ki jo je ratificirala. Poleg Andore so konvencijo ratificirale še Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Italija, Črna gora, Portugalska, Srbija, Španija in Turčija.
Konvencija je bila sprejeta v Istanbulu 11. maja 2011, zato jo imenujemo tudi Istanbulska konvencija.

Več na internetni povezavi Društva SOS telefon:  
http://goo.gl/OE3SRN

Foto: internet
Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini bo stopila v veljavo 1. avgusta 2014, potem ko je Andora postala 10 država, ki jo je ratificirala. Poleg Andore so konvencijo ratificirale še Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Italija, Črna gora, Portugalska, Srbija, Španija in Turčija. Konvencija je bila sprejeta v Istanbulu 11. maja 2011, zato jo imenujemo tudi Istanbulska konvencija.

Več na internetni povezavi Društva SOS telefon:  
http://goo.gl/OE3SRN

Foto: internet
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.